TMMOB CERATTEPE RAPORU YAYIMLANDI

10.12.2014

TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulu’nun talebi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu kararı ile oluşturan komisyonun yerinde yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan TMMOB Cerattepe Raporu yayımlandı.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ                       

1.    MADEN ALANININ YERİ              

       1.1. Bölgenin Coğrafi Konumu ve İdari Yapısı

       1.2. Saha Hakkında Bilgi

2.    BÖLGENİN DOĞAL ÖZELLİKLERİ                   

       2.1.    İklim

                 2.1.1. Sıcaklık      

                 2.1.2. Yağış

                 2.1.3  Nispi (Bağıl) Nem 

                 2.1.4  Rüzgar

       2.2.    Jeolojik Yapı                   

                 2.2.1. Bölgenin Jeolojisi

                 2.2.2. Yamaç Stabilitesi

                 2.2.3. Depremsellik

       2.3.    Su Kaynakları                 

                 2.3.1. Yüzeysel Sular      

                 2.3.2. Sahanın Hidrojeolojik Özellikleri

       2.4.    Arazi Kullanımı  

       2.5.    Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik

                 2.5.1. Toprak Özellikleri

                 2.5.2. Orman Alanları

                 2.5.3. Milli Parklar ve Turizm Merkezleri

3.    CERATTEPE MADEN SAHASI     

       3.1. Cevherleşme

       3.2. Sahayla İlgili Mevcut Durum

3.3. Hukuki Durum

4.    DEĞERLENDİRME

5.    SONUÇ