TMMOB İSTANBUL ASBEST RAPORU YAYIMLANDI

08.01.2018

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan Asbest Çalışma Grubu  tarafından hazırlanan "İstanbul Asbest Raporu" 8 Ocak 2018 tarihinde yayımlandı.

İstanbul İKK tarafından; Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bileşenleriyle oluşturulan Asbest Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve 7 bölümden oluşuyor. Rapor; Asbest Grubu Minerallerin Oluşumu ve Lif Morfolojisi,Asbest Lifl erinin Kristal Yapısı, Asbestos Lifl erinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kullanımı Alanı, Asbest ve Sağlık, Ülkemizde Asbest ve Asbest Maruziyeti, Asbest ve Mevzuat, Kentsel Dönüşüm ve Asbest ana başlıkları altında asbesti, etkilerini ve kullanum alanlarını inceliyor. Ayrıca raporda TMMOB İstanbul İKK tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen ancak Bakanlık tarafından yanıt verilmeyen soru önergesi ek olarak yer alıyor.

 

İçindekiler

Giriş 6

1. Asbest Grubu Minerallerin Oluşumu ve Lif Morfolojisi 8

1.1. Krizotil Asbest 8

1.2. Amfi bol Asbestler 9

2. Asbest Lifl erinin Kristal Yapısı 10

3. Asbestos Lifl erinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 13

3.1. Fiziko-kimyasal özellikler 13

3.2. Gerilme direnci 14

3.3. Sulu Ortamda Asbest Lifl erinin Davranışı 14

3.4. Elektrik Direnci ve Manyetik Özelliği 14

4. Kullanımı Alanı 15

4.1. Yapımında Asbest kullanan bazı malzemeler 16

5. Asbest ve Sağlık 18

6. Ülkemizde Asbest ve Asbest Maruziyeti 21

6.1. Ülkemizde kırsal bölgelerde asbest maruziyeti 21

7. Asbest ve Mevzuat 24 8. Kentsel Dönüşüm ve Asbest 26

SONUÇ 26 TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Tarafından Hazırlanan, Yanıt Verilmeyen Soru Önergesi 30