Tüm Haberler

Oda Haberleri
26.05.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Kamusal Üretim, Kamusal Hizmet, Kamusal Denetim Savunusu ve Serbestleştirme Özelleştirmelere Karşı Mücadelesi Raporu 26 Mayıs 2020 tarihinde yayımlandı.

Haberler
24.05.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 24 Mayıs 2020 tarihli Evrensel Gazetesi'nde, gündemde olan yasa değişikliğinin nedenleri üzerine yazdı: "AKP Neden TMMOB'Yİ Hedef Alıyor?"

İKK Haberleri
22.05.2020

TMMOB Bursa Önceki Dönemlerin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ve Odaların Şube/Temsilcilik Başkanları, TMMOB Yasasını değiştirme girişimlerinin tekrar gündeme gelmesi üzerine 22 Mayıs 2020 tarihinde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Oda Haberleri
22.05.2020

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Cumhurbaşkanı'nın TMMOB ve meslek odalarının yasalarını değiştirme çabalarının bir kez daha hukuka aykırılığını vurgulayarak biat etmeyeceklerini kamuoyuyla paylaşmak için 21 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
22.05.2020

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası TMMOB Yasasını değiştirme girişimlerinin tekrar gündeme gelmesi üzerine 22 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Haberler
22.05.2020

TMMOB ve meslek odalarının yapısının değiştirilerek etkisiz hale getirme girişimlerine karşı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Milletvekilleri 22 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir toplantı düzenleyerek görüş alışverişinde bulundu.

İKK Haberleri
22.05.2020

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Aydın Barosu, Aydın Tabip Odası, Aydın Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odası 22 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak baro ve akademik meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin saldırıyı kınadılar.
 

İKK Haberleri
22.05.2020

TMMOB ve meslek odalarının yapısının değiştirilerek etkisiz hale getirme girişimlerine karşı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, TİP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile ortak bir toplantı düzenleyerek görüş alışverişinde bulundu.

İKK Haberleri
22.05.2020

TMMOB ve meslek odalarının yapısının değiştirilerek etkisiz hale getirme girişimlerine karşı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, HDP İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Milletvekilleri 22 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir toplantı düzenleyerek görüş alışverişinde bulundu.

Haberler
22.05.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 22 Mayıs 2020 tarihli Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde, birkaç gün önce kaybettiğimiz değerli iktisatçı İşaya Üşür'ün anısına, Kamu kavramı ve Kamusallık tartışmaları üzerine yazdı.