Tüm Haberler

Haberler
02.09.2014

“1 Eylül Dünya Barış Günü”nde Türkiye’nin birçok kentinde on binler alanlara çıktı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla ülkenin dört bir yanında düzenlenen eylemlerde “Barış için, kardeşlik için, özgürlük için, eşitlik için ele ele verelim!” çağrısı yapıldı.

Oda Haberleri
01.09.2014

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla birer basın açıklaması yaptılar.

Basın Açıklamaları
30.08.2014

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, "1 Eylül Dünya Barış Günü" dolayısıyla 25 Ağustos 2014 tarihinde Genel-iş Sendikası'nda bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıya; DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan katıldı.

Haberler
29.08.2014

TMMOB 43. Dönem I. Denetleme Kurulu toplantısı 29 Ağustos 2014 tarihinde TMMOB`de yapıldı. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman üye Bahattin Şahin ve Denetleme Kurulu üyeleri Köksal Şahin, Ramazan Tümen, Cemalettin Sağtekin, Ahmet Kirami Kılınç, Abdullah Melik ile Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın katıldı.

Oda Haberleri
29.08.2014

 Jeoloji Mühendisleri Odası, 24 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen AĞLASUN-BURDUR depremine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
29.08.2014

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Recep Tayyip ERDOĞAN ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Yöneticileri hakkında Anayasa’nın 138.maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle görevi kötüye kullanmak suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 27 Ağustos 2014 tarihinde suç duyurusunda bulunmasına ilişkin 28 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
28.08.2014

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 27 Ağustos 2014 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Yönetim Kurulu Sayman Üye Bahattin Şahin’in katılımıyla Adana’da yapıldı. 

Oda Haberleri
27.08.2014

İnşaat Mühendisleri Odası, Siirt’te yaşanan kazayla ilgili 27 Ağustos 2014 tarihinde bir ön inceleme raporu hazırladı.

Oda Haberleri
27.08.2014

TMMOB Mimarlar Odası, Cumhurbaşkanlığı törenini boykot etme çağrısı yaparak 27 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
22.08.2014

1 Eylül Dünya Barış Günü öncesi, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Irak Şengal bölgesinde IŞİD çetelerinin saldırılarında binlerce Ezidi kadın ve çocuğun öldürülmesi ya da savaş ganimeti olarak pazarlarda köle olarak satılmasına ilişkin olarak basın toplantısı düzenlendi.

TTB’de 22 Ağustos 2014 tarihinde düzenlenen basın toplantısına; TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Gölay Şakiroğulları, TTB Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu, KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, DİSK Kadın Komisyonu’ndan Nevin Kızılöz katıldı.