Tüm Haberler

Oda Haberleri
25.12.2014

Peyzaj Mimarları Odası, AKP'nin TMMOB`nin kuruluş yasası olan "6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu" değişikliğini yine gündeme getirme hazırlığına ilişkin 25 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
25.12.2014

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Fahri Yıldırım 25 Aralık 2014 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz ve Mehmet Torun ile görüştü.

Basın Açıklamaları
25.12.2014

DİSK, KESK, TMMOB veTTB, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nde kabul edilen "2014-2018 Politika Belgesi ve Eylem Planı" ile TBMM gündeminde bulunan  “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” üzerine bir basın toplantısı düzenledi.

 

Haberler
25.12.2014

TMMOB Oda Sekreterleri ve Yazman Üyeleri ortak toplantısı 24 Aralık 2014 tarihinde TMMOB'de gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde TMMOB yasasında değişiklik öngören torba yasaya karşı yapılacak eylem ve etkinlikler yer aldı.

Oda Haberleri
25.12.2014

Mimarlar Odası, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının mevzuat ve uygulamalarına yönelik müdahaleleler üzerine 25 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
25.12.2014

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, TMMOB Yasası'nda değişiklik içeren torba yasa taslağı üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
25.12.2014

Burdur yöre halkı, Burdur Gölü koruma alanında madencilik faaliyetlerine izin veren plan değişikliğinin yürütmesinin durdurulması yönünde karar alınabilmesine büyük katkı sağlayan raporu nedeniyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne teşekkürlerini sunan bir metin yolladı.

Basın Açıklamaları
24.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımladığı Tebliğ ile ilgili 24 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
24.12.2014

Jeoloji Mühendisleri Odası, Çanakkale Çan bölgesinde yeralan "Asit Maden Göllerine" ilişkin 24 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
24.12.2014

Fizik Mühendisleri Odası 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Demir İNAN'ı kaybettik.

Ailesinin, dostlarının ve örgütümüzün başı sağolsun.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı