Tüm Haberler

Basın Açıklamaları
30.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Birleşik Metal İş Sendikası grevinin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelenmesi üzerine 31 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
30.01.2015

TMMOB`de yetkili sendika Türk-İş`e bağlı Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) ile yürütülen görüşmeler sonrası 22 Ocak 2015 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Oda Haberleri
30.01.2015

Elektrik Mühendisleri Odası, kayıp ve kaçak bedellerinin kullanıcılara iadesini öngören Yargıtay kararını yok etmek üzere AKP iktidarının TBMM‘ye gönderdiği tasarı üzerine 30 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
30.01.2015

TMMOB Yasası değişikliğini de içeren torba yasa taslağına karşı mücadelesini sürdüren TMMOB, her perşembe kent merkezlerinde sokağa iniyor. İKK’ların örgütlüğü bulunduğu birçok yerde 29 Ocak 2015 Perşembe günü de kitlesel basın açıklamaları ve bildiri dağıtımı yapılarak torba yasa düzenlemelerine karşı bir kez daha sokağa çıkıldı.

Haberler
29.01.2015

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası 15 bin üyesi ile greve çıktı.  Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 29 Ocak’ta 10 kent, 22 fabrikada “insanca çalışmak, insanca yaşamak” için başlattığı greve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul ve Kocaeli birimleri de destek verdi.

Oda Haberleri
29.01.2015

Maden Mühendisleri Odası, TBMM gündeminde bulunan Maden Kanun Tasarısı üzerine 28 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
28.01.2015

Kadın Emeği Platformu (KEP), 28 Ocak 2015 DİSK Genel Merkezi’nde düzenlediği toplantıda "Aile ve Dinamik Nüfusun Korunması Programı"nı değerlendirdi. Platform, kadını evde ve annelikle sınırlandıran programın kadın istihdamında da güvencesizlik yaratacağını ifade ederek programa esastan itiraz ettiğini belirtti.

Haberler
28.01.2015

TMMOB'ye bağlı odaların sekreter üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası'ndaki değişiklikleri de içeren torba yasa taslağına ilişkin yürütülen mücadele gündemiyle 28 Ocak 2015 tarihinde bir araya geldi.

Haberler
28.01.2015

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  tarafından 28 Ocak 2015 tarihinde düzenlenen Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Çalıştayı’nda eşzamanlı olarak; mevzuat, düzenleme, operasyonel süreçler ve altyapı konularında oturumlar düzenlendi. Çalıştaya, TMMOB adına Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun katıldı.

Basın Açıklamaları
28.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 28 Ocak 2015 tarihinde Birleşik Metal-İş grevine destek açıklaması yaptı.