Tüm Haberler

Oda Haberleri
26.12.2014

Petrol Mühendisleri Odası’nın 26 Aralık 2014 Cuma günü yeni yıl kutlamasıyla birlikte gerçekleştirilen Danışma Kurulu’nda gündemde olan TMMOB Yasası ve TPAO özelleştirme yasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Oda Haberleri
26.12.2014

İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile ilgili olarak 26 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
26.12.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla 26 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
26.12.2014

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB idari ve mali denetimiyle ilgili tebliğ üzerine 25 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
25.12.2014

Makina Mühendisleri Odası, “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ” üzerine 25 Aralık 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.

 

Oda Haberleri
25.12.2014

Gemi Mühendisleri Odası 44. Dönem Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Burak Acar'ın 25 Aralık 2014 tarihinde istifası üzerine yeniden görev dağılımı yapıldı.

Basın Açıklamaları
25.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TMMOB ile ilgili yayımladığı tebliğ sonrası yaptığı açıklama üzerine 25 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
25.12.2014

Peyzaj Mimarları Odası, AKP'nin TMMOB`nin kuruluş yasası olan "6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu" değişikliğini yine gündeme getirme hazırlığına ilişkin 25 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
25.12.2014

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Fahri Yıldırım 25 Aralık 2014 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz ve Mehmet Torun ile görüştü.

Basın Açıklamaları
25.12.2014

DİSK, KESK, TMMOB veTTB, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nde kabul edilen "2014-2018 Politika Belgesi ve Eylem Planı" ile TBMM gündeminde bulunan  “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” üzerine bir basın toplantısı düzenledi.