Tüm Haberler

Haberler
05.06.2015

TMMOB Seçim Bildirgesi Mayıs 2015’den:

HAZİRAN DİRENİŞİ VE TMMOB ÜLKEMİZİ AYDINLATIYOR

Haberler
04.06.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Sekreteryası Maden Mühendisleri Odasınca yürütülen TMMOB 3. Jeotermal Kongresi ve Sergisi 14-15 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirilecektir.

Haberler
04.06.2015

“Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın” temasıyla 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek TMMOB 4. Kadın Kurultayı hazırlık çalışmaları TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından sürdürülüyor. Bu çerçevede, tüm illerde yerel kurultaylar gerçekleştiriliyor.

Haberler
04.06.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ve "Enerjide Toplumsal Yarar ve Kamusallık" başlığı altında bir araya gelecek TMMOB 10. Enerji Sempozyumu, 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Samsun ve 5 Aralık 2015 tarihinde Sinop'da gerçekleştirilecektir.

Haberler
04.06.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Haziran 2015 tarih ve 29376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Oda Haberleri
04.06.2015

Ziraat Mühendisleri Odası, Resmi Gazete‘de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üretimi için belirlenen kotanın arttırılmasına ilişkin 4 Haziran 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
04.06.2015

Elektrik Mühendisleri Odası, 7 Haziran seçimleri öncesinde elektronik seçim altyapısı ve elektrik kesintileriyle ilgili olarak seçim güvenliğine ilişkin oluşan kaygılar hakkında 4 Haziran 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
04.06.2015

Gezi isyanı sırasında Eskişehir`de sokak arasında polis ve esnafın saldırısı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2015 tarihinde Eskişehir`de anıldı. Anmaya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Eskişehir İKK Sekreteri Neşet Aykanat, MMO Başkanı ve Yöneticileri ile TMMOB’ye bağlı odaların Eskişehir Şube yönetici ve üyeleri de katıldı.

Haberler
03.06.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği 3 Haziran 2015 tarih ve 29375 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Haberler
02.06.2015

TMMOB 4. Kadın Kurultayı Adana Yerel Kurultayı 30 Mayıs 2015 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kurultayın  Divan Başkanlığı Makine Mühendisi Arzu ÖZDAL İDEM, yazmanlıklar ise Burçak KORUYUCU ve Neslihan YEŞİL tarafından yürütüldü.