TMMOB 2. ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI

Sunuş

"Vahşi kapitalizm"in belki de en vahşi dönemini yaşadığımız bu dönemde emeğin aleyhine politikalar tüm emekçi kesimleri olduğu gibi üyelerimizi de etkiliyor.

Çalışma yaşamını düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmelikler neo-liberal politikalar çerçevesinde torba yasaların içinde ya da KHK‘lerle yeterince tartışılmadan değiştirilirken, Türkiye‘de siyaset, ekonomi, toplumsal hayat yeniden dizayn edilirken, meslek alanlarımız ve mesleki haklarımız da bundan nasibini alıyor.

Bu gidişe "dur" diyebilecek mücadele hattını örmek ise Örgütümüz içinde yürüttüğümüz tartışmalarla mümkün.

TMMOB üyelerinin önemli bir kısmını oluşturan ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarını ve işsizlik konusunu ele aldığımız "TMMOB 2. Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı" bu açıdan ayrı bir önem taşıyor.

Ankara Kocatepe Kültür Merkezi‘nde 25 Şubat 2012 tarihinde düzenlediğimiz TMMOB 2. Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı‘na Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Zonguldak‘ta gerçekleştirdiğimiz yerel kurultaylarla hazırlandık. 12 yerel kurultaydan gelen önergelerin tartışılarak karara bağlandığı kurultay, Örgütümüzün "Birlikte tartışma, birlikte üretme" felsefesinin hayata geçirilmesi açısından da önemli bir çalışma oldu.

Kitapta, kurultayda alınan kararların yanı sıra, kurultaya referans oluşturan 41. Olağan Genel Kurulumuzun konuya ilişkin kararlarını ve kurultay sonuç bildirisini bir arada bulabileceksiniz.

Yerellerde düzenlenen kurultaylara ve merkezi kurultayımıza katılarak bu kararların üretilmesini sağlayan arkadaşlarıma ve kurultayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

  

Mart 2012

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı