TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ÇALIŞTAYI

Sunuş

Öznesinde insan olan TMMOB, mesleki ve toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak tüm gücü ile çalışmaya ve üretmeye devam etmektedir. İlgilendiğimiz diğer sorun alanlarında olduğu gibi engellilik alanına da bilim ve tekniğin birikimini ve sorun çözücü gücünü aktarmayı hedefledik ve yola koyulduk.

"TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı" bu alanda yaptığımız ilk çalışmadır ve bundan dolayı bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Engellilik konusunu oldukça önemsemekteyiz. İnanıyorum ki, TMMOB önümüzdeki dönemlerde de engellilik konusunu gündeminde tutacak ve çalışmalarına devam edecektir.

Elinizdeki kitap, engellilik alanında attığımız ilk adımın ardından yeni adımların gelmesine katkı sunması için hazırlanmıştır ve etkinliğin sunumlarını, konuşmalarını içermektedir.

TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı Düzenleme Kurulu‘na, katkı sunan bilim insanlarına, kurum temsilcilerine ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Ayrıca Çalıştayın Forum bölümünde söz alan, tüm zorluklara rağmen özellikle mesleki yaşamları boyunca engel tanımadıklarını göstermiş olan değerli meslektaşlarımıza özel olarak teşekkür ediyorum.

Şubat 2012
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı