TMMOB TPAO RAPORU

ISBN No:

978-605-01-1073-9

İçindekiler

SUNUŞ

ŞEKİLLER

KISALTMALAR

1. DÜNYADA PETROL VE DOĞAL GAZ

2. TÜRKİYE’DE PETROL VE DOĞAL GAZ

2.1 Türkiye Petrolleri A.O.’nın Kuruluşu ve Hukuki Yapısı

2.2 TPAO’ nın Gelişimi

2.3 Türkiye Petrolleri'nin Sektördeki Yeri

2.4 TPPD (Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım Ltd. Şti)

2.5 Türkiye Petrolleri Denizaşırı Ltd. Şirketi (TPOC)

2.6 Türkiye Petrolleri BTC Ltd. Şirketi (TPBTC)

2.7 Türkiye Petrolleri SCP Ltd. Şirketi (TPSCP)

2.8 TPAO Yapısında Yapılan Değişiklikler

3. TPAO İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

3.1 Varlık Fonu

3.2 Sondaj, Kuyu Tamamlama, Jeofizik Operasyonlar Hizmet ve Ekipmanlarının TPIC’e Devri

3.3 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na Eklenen TPAO Kapsam Dışı Personeli ile İlgili Madde ve Personelin Hukuki Statüsü

4. SON SÖZ

5. KAYNAKLAR

6. EKLER: TMMOB AÇIKLAMALARI

ÜLKE VARLIKLARIMIZA VE HAKLARIMIZA TORBA YASALARLA EL KONULUYOR

ÜLKEMİZ KAYNAK VE VARLIKLARININ TALANINA “HAYIR” DİYORUZ

“SARAY A.Ş.” KURULDU! ÜLKEMİZİN KAYNAK VE VARLIKLARININ TALANINA “HAYIR” DİYORUZ

İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI İLE BİNLERCE KAMU PERSONELİNİN İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR. KOLAYCA İŞTEN ATILMALARININ YOLU AÇILIYOR!

YAĞMA DÜZENİNİN HEDEFİNDE BU KEZ TPAO VAR... KAMUSAL VARLIKLARIN YAĞMALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!