TMMOB'NİN TEMEL İLKELERİ VE ÇALIŞMA ANLAYIŞI YASASI YÖNETMELİKLERİ

Sunuş

SUNUŞ

Ağustos 2006 tarihinde ilk kez yayımladığımız bu kitap ile TMMOB mevzuatını topluca bir araya getirmiştik. TMMOB ve Oda uygulamalarında başucu kitabı olan yasa ve yönetmelikler kitabının bu yeni baskısında; son yapılan değişiklikler ve düzenlemeler de yer alıyor.

1938 ve 1954 yılında çıkarılan ve yasal konumumuzu belirleyen iki temel yasa süreç içinde bazı değişikliklere uğradı. Değişiklikleri ile birlikte koyduğumuz bu yasaların dışında, şu an var olan tüm yönetmeliklerimiz de, kitapta, son şekilleri ile yer almaktadır. Ayrıca kitabın başında TMMOB‘nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı da bulunmaktadır.

Öncelikle yasa ve yönetmeliklerin doğası sonucu oluşabilecek bürokrasiye ve bürokratik yönetim anlayışına kapılmadan bu mevzuatın, kurumsallaşmamızın temelini oluşturduğunu söylemek gerekir.

Yasalarımızla ilgili sürece müdahil olamasak da, yönetmeliklerimiz örgüt içi dinamiklerin yarattığı ve ürettiği ortak değerlerdir. Örgüt içi demokratik tartışma süreçleri sonucu Genel Kurullarımızda oluşturduğumuz ve her çalışma döneminin bilgi birikimi ve deneyimini bir sonraki Genel Kurula taşıyarak geliştirdiğimiz yönetmeliklerimiz bir anlamda örgütümüzün yazılı tarihidir.

Birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışımızın somut yansımaları olan yönetmeliklerimiz aynı zamanda yıllar içinde oluşan iç hukukumuzun ve geleneklerimizin de yazılı hale getirilmesidir.

Yönetmeliklerimizin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm üyelerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılanların anısı önünde saygı ile eğiliyoruz. 

Daha işlevsel, daha üretken, daha demokratik, daha etkin, daha güçlü bir TMMOB dileğiyle...

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Ekim 2012