Basın Açıklamaları

Basın Açıklamaları
19.11.2021

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 19 Kasım 2021 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
13.11.2021

TMMOB bünyesinde Ülkenin dört bir yanında düzenlenecek olan "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyasının ilk adımı 13 Kasım 2021 tarihinde Zonguldak'ta saat 15.00'te kitlesel bir basın açıklamasıyla gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
12.11.2021

İmzaladıkları barış bildirisi nedeniyle OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle kamu görevinden ihraç edilen Barış Akademisyenlerinin başvurularının OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından reddedilmesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
10.11.2021

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan 2022 Bütçesi üzerine ortak bir açıklama yaptılar.

Basın Açıklamaları
09.11.2021

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB TBMM’de görüşülmekte olan 2022 Bütçe yasa teklifi üzerine 9 Kasım 2021 tarihinde yaptıkları ortak açıklamayla yetkililere seslendi: "Geçinemiyoruz, Halktan Ve Emekten Yana Bütçe İçin Omuz Omuza!".

Basın Açıklamaları
08.11.2021

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 8 Kasım 2021 tarihinde "Çıplak Arama Bir İşkencedir!.. İşkence İnsanlık Suçudur!.." başlıklı bir basın açıklaması yaptılar.

Basın Açıklamaları
18.10.2021

18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB'nin Birinci Genel Kurulu'nun 67. yıldönümünü ve Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Ekim 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
08.10.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 8 Ekim 2021 tarihinde "Kentsel Politika Ve Uygulamalarda Toplumsal Yarar İlkesi Ve Bilimsel Gereklililikler Esas Alınmalıdır! Rant Esaslı Politikaların Afetler Sonucu Yarattığı Mağduriyet Yeni Rant Alanları Yaratma Gerekçesi Olarak Sunulamaz!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
24.09.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, iktidarın çözümsüz bıraktığı ve öğrencilerin sokaklarda kalmasına neden olan yurt sorunu ile ilgili olarak 25 Eylül 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın Açıklamaları
23.09.2021

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği 23 Eylül 2021 tarihinde "Yemeksepeti İşvereninin İşçi ve Sendika Düşmanlığına Ortak Olmayalım" başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.