Basın Açıklamaları

Basın Açıklamaları
28.09.2019

TMMOB 45. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı 28 Eylül 2019 tarihinde Çanakkale’de gerçekleştirildi. Toplantıda sömürge madenciliğine karşı TMMOB görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi. 15.30’da sona eren Danışma Kurulu ardından, Danışma Kurulu Üyeleri toplu olarak Kirazlı Köyü Balaban Tepesi’ne giderek maden sahasının kapısının önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz okudu. Basın açıklamasının ardından direniş alanı ziyaret edilerek, Danışma Kurulu’nun dayanışma ve direnişi büyütme iradesi paylaşıldı.

Basın Açıklamaları
27.09.2019

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz İstanbul Depremlerine ilişkin 27 Eylül 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
19.09.2019

19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyleminin 40. Yılı ve TMMOB Mühendis, Mimar ve ŞEhir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Bşkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
17.09.2019

Birliğimiz tarafından açılan dava sonucunda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün "Kiralık Personel" ihalesinin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 17 Eylül 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
12.09.2019

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 12 Eylül Faşist Askeri Darbesinin 39. yıl dönümü nedeniyle 11 Eylül 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
03.09.2019

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 3 Eylül 2019 tarihinde TTB'de gerçekleştirdikleri basın toplantısında, son dönemde giderek artan demokrasiye ve adalete dönük saldırılara karşı ortak bir mücadele programının acilen hazırlanması çağrısında bulundular.

Basın Açıklamaları
01.09.2019

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından gerçekleştirilen ortak basın açıklamasıyla tüm dünyada çatışmaların durdurulması ve barış çağrısı yapıldı.

Basın Açıklamaları
24.08.2019

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin olarak 24 Ağustos 2019 tarihinde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın Açıklamaları
19.08.2019

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin 19 Ağustos 2019 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
16.08.2019

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ülkemizin başına gelen en büyük felaket olan 17 Ağustos 1999 depreminin 20. yılına ilişkin olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.