Basın Açıklamaları

Basın Açıklamaları
29.04.2020

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 29 Nisan 2020 tarihinde "Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığı Reddediyoruz!"başlıklı ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Basın Açıklamaları
28.04.2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eşcinselleri hedef alan hutbesi ve siyasi iktidarın bu nefret söylemine sahip çıkması üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
22.04.2020

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 23 Nisan 2020 tarihinde "Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması devletin ve toplumun sorumluluğudur!" başlıklı ortak bir açıklama yaptı.

Basın Açıklamaları
22.04.2020

1 Mayıs 2020 hazırlıkları kapsamında bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 1 Mayıs Bileşenleri 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 12.00’de online basın toplantısı ile 1 Mayıs programını açıkladı.

Basın Açıklamaları
17.04.2020

Kurumlar vergisi mükellefi mühendis, mimar ve şehir plancılarının 518 Sıra Numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” kapsamına dahil edilerek mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve sorunlarının çözümü için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
16.04.2020

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 16 Nisan 2020 tarihinde ortak bir açıklama yaparak, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde etkin politikalar geliştirilerek uygulanmaya konmasını istedi.

Basın Açıklamaları
14.04.2020

Millet Bahçesi Projesi nedeniyle Salda Gölü'nde başlatılan ve gölü çevreleyen beyaz kumsalın zarar görmesine neden olan inşaat faaliyetlerinin durdurulması için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 14 Nisan 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
13.04.2020

Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarının da içinde yer aldığı 11 uçak ve 10 taşınmazın satış ihalesi hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 13 Nisan 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
11.04.2020

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB 11 Nisan 2020 tarihinde "İnfazda Ayrımcılığa Hayır!" başlığıyla ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Basın Açıklamaları
06.04.2020

DİSK Kadın Komisyonu-KESK Kadın Meclisi-TMMOB Kadın Çalışma Grubu-TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 6 Nisan 2020 tarihinde ortak açıklama yaparak, pandemi sürecinde kadınlara yönelik oluşan yeni sömürü biçimine asla rıza göstermediklerini bildirdi.