Haberler

Haberler
06.10.2021

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, İHD MYK üyesi Necla Şengül ve İHD Genel Sekreteri Hüseyin Küçükbalaban’dan oluşan İHD Heyeti 6 Ekim 2021 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yürütme Kurulu Üyeleri Özden Güngör ve Hüsnü Meydan, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ile görüştüler.

Haberler
06.10.2021

Filistinli Mühendisler Derneği 6 Ekim 2021 tarihinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Filistin ve Türkiye Mühendis Örgütleri Ortak Çalışmaları değerlendirilerek konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberler
01.10.2021

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası hükmü uyarınca Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Bilirkişilik Danışma Kurulu'nun 2021 Yılı İlk Toplantısı Ankara Hâkimevi'nde 29 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu adına Maden Mühendisi Niyazi Karadeniz toplantıya katıldı.

Haberler
01.10.2021

TMMOB Heyeti ile Tunceli İl Koordinasyon Kurulu 30 Eylül 2021 tarihinde ortak toplantı gerçekleştirdi.

Haberler
01.10.2021

TMMOB Munzur Gözeleri Raporu Komisyonu ve Tunceli İl Koordinasyon Kurulu bileşenlerinden oluşan heyet 30 Eylül 2021 tarihinde Tunceli Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ve Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan ile görüştü.

Haberler
01.10.2021

TMMOB Munzur Gözeleri Raporu Komisyonu ve Tunceli İl Koordinasyon Kurulu bileşenlerinden oluşan Heyet 29 Eylül 2021 tarihinde Ovacık Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüştü.

Haberler
01.10.2021

TMMOB Munzur Gözeleri Raporu Komisyonu 29-30 Eylül 2021 tarihinde Tunceli Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Gözeleri'nde teknik inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Haberler
01.10.2021

Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı projesi için “ÇED yapılmasına gerek görülmediğine” dair işlemi iptal eden mahkeme kararının Danıştay tarafından bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada, Samsun 3. İdare Mahkemesi kararında direnerek söz konusu işlemi yine iptal etti. Elektrik Mühendisleri Odası 30 Eylül 2021 tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
01.10.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 1 Ekim 2021 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, yurt yetersizliği ve ev kiralarındaki artışlar nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin "barınma mücadelesi" üzerine yazdı.

Haberler
28.09.2021

TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 109 sayılı "Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı"nın  iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi.