BURSA İKK: DİRENEN METAL İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

21.05.2015

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa'da Metal işçilerinin sürdürdüğü mücadele sürecine destek olmak amacıyla 21 Mayıs 2015 Perşembe günü bir basın açıklaması yaptı.

DİRENEN METAL İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

 • Başta Su ve Gıda yardımı olmak üzere, Bursa kamuoyunu direnen metal işçileri ile dayanışmaya çağırıyoruz.

 • İşçilerin talepleri karşılanarak, çalışma barışının tesis edilmesi ve üretimin yeniden başlatılması kritik önemdedir!

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sorumluluk almalı, işveren sözcülüğüne soyunmadan, sorunun çözümünü sağlamak üzere, ülke ve çalışan menfaatlerini de dikkate alan bir tutum içinde olmalıdır.

  Ocak ayının sonunda DİSK‘e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası‘na üye 15 bin işçinin 10 kent ve 22 fabrikada başlattığı grev, Şubat ayında hükümet tarafından "milli güvenlik" gerekçesiyle 60 günlüğüne ertelenmiş, sermayenin kâr rasyonalizasyonunun devletin "milli güvenlik" siyaseti haline geldiği görülmüştü. Birleşik Metal-İş Sendikası‘na üye örgütlü işçiler, her şeye karşın grevin ilan edildiği fabrikalarda çeşitli biçimler altında direnişlerini sürdürdüler. Ardından Kayseri‘de mobilya sektörü işçileri, Bilecik‘te seramik sektörü işçileri büyük direnişler sergilediler. İrili ufaklı birçok direniş ve hak arama mücadelesi en son yine metal sektöründe yaşanıyor.

  Metal sektöründe, yaklaşık 100 bin işçi hem Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi işverenlere, hem de üyesi oldukları ve işveren yanlısı olarak gördükleri Türk-İş‘e bağlı Türk-Metal sendikasına karşı hak mücadelesi veriyorlar. İşçilerin tüm uyarılarına karşı duyarsız kalınması sonucu, binlerce işçi üyesi oldukları Türk Metal sendikasından istifa etmektedirler.

  Metal işçileri Türk-Metal‘in kendilerinin onayı olmaksızın MESS üyesi işverenlerle yaptığı üç yıllık "grup sözleşmesini" reddettiler ve sendikanın bir firma ile yaptığı farklı sözleşmenin aynısını talep ettiler. Başı çeken Renault işçileri sendikalarından istifaya yönelince işçi kanı döküldü ve işten atıldılar. Ancak Renault işçileri direndiler, işlerine göre döndüler ve hak arama mücadelesine devam ediyorlar.

  14 Mayıs tarihinden itibaren Renault fabrikasında başlayan direniş, iş bırakma eylemi ile devam ediyor, MESS üyesi Tofaş, Mako, Ototrim gibi diğer işyerlerine de dalga dalga yayılıyor. Metal işçilerinin direnişi sadece Bursa’ da değil, ülkemizde, Avrupa’ da hatta dünya da yankı buluyor.  

  İşçiler kararlı bir şekilde direnirken, MESS ve işverenlerde bu direnişi kırmak için işçiler üzerinde baskı ve tehditlerini arttırıyorlar, ortamı gerdikçe geriyorlar. MESS işçilerin taleplerine yanıt vermek, onlarla görüşme yapmak yerine işçi direnişine “yasa dışı” nitelemesi yaparak, güvenlik güçlerinden müdahale talep ediyor, bir anlamda “sopa” göstererek direnişi kırmaya çalışıyor. MESS’ e paralel olarak işverenlerde fabrika içerisinde direnen işçilere, işten atma tehditleri savuruyor, işçilerin su ve tuvalet gibi insani ihtiyaçlarını bile gidermesini engelliyor… MESS ve İşveren tutumu, sürece ilişkin kaygıları arttırmakta, çalışma barışını yeniden tesis edilemeyecek noktaya doğru götürmektedir.

  Metal işçilerinin yürüttüğü bu direniş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ve yasalarına uygundur. Anayasa'nın 90.maddesine göre Türkiye'nin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler doğrudan uygulanırlık kazanmıştır. Burada da bu geçerlidir. ILO sözleşmelerine göre barışçıl işyeri eylemleri hukukidir.

  Bu bağlamda, İşçilere bu barışçıl eylemleri sonlandırmaları için yapılan baskılar hukuki değildir. Bursa Valiliği ve Emniyeti işçilere baskı uygulamaktan vazgeçmelidir.

  Yaşanan bu süreçten, hakkını arayan Metal İşçisi değil, işçileri kölelik şartlarına mahkum etmeye çalışan MESS ve Türk Metal Sendikası sorumludur!

  Oysa haksızlığa karşı mücadele eden Metal işçilerinin talepleri çok açıktır, istedikleri ;

 • MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan sözleşme iptal edilmeli, Bosch firması ile yapılan sözleşme, iş kolundaki tüm işyerleri için geçerli olacak şekilde yeni bir toplu sözleşme yada ek bir protokol imzalanmalıdır.

 • Yapılan uyarı eylemeleri vb. bahanesi ile hiçbir işçi işten atılmamalı,

 • Türk Metal Sendikasından istifa eden işçilere, sendikaya dön baskısı yapılmamalı

 • İşçiler, sendika tercihleri konusunda herhangi bir müdahale yapılmamalı, işçiler kendi özgür iradesi ile temsilcilerini belirleme ve sendika tercihi yapabilmelidirler.

  İşçilerin taleplerinin karşılanarak, çalışma barışının tesis edilmesi ve üretimin yeniden başlatılması kritik önemdedir ve taraflara önemli sorumluluklar yüklemektedir.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işveren sözcülüğüne soyunmadan, sorunun çözümünü sağlamak üzere, ülke ve çalışan menfaatlerini de dikkate alan bir tutum içinde olmalı, işveren ve çalışan temsilcilerini bir araya getirmeli, doğru diyalog ortamı sağlanmalıdır.

 • İşçilerin haklı talepleri yerine getirilmeli, herhangi bir kaos ortamına girilmeden, üretime yeniden başlanmalıdır.

 • İşçilere yapılan baskı, tehdit, şantaj ve saldırılar sonlandırılmalı, çalışma barışı tesis edilmelidir.

  Aksi halde, yaşanan / yaşanacak olumsuzluklardan dolayı, işçileri dinlemeyen, taleplerine duyarlılık göstermeyenler, yani süreçten MESS, İşverenlerin ve T. Metal Sendikası sorumlu tutulacağı bilinmelidir.

  Metal Sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip eden, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulumuz, Metal işçilerinin; düşük ücretlere, üç yıllık sözleşme yapılmasına, işten atmalara karşı ve sendika tercihlerine müdahale edilmemesi, işçilerin kendilerinin seçtiği temsilcilerin tanıması gibi haklı ve karşılanabilir talepleri desteklemekte ve kendilerini selamlamaktadır.

  Ayrıca, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulumuz, giderek zorlaşan Metal İşçilerinin bu onurlu direnişinde, başta Su ve Gıda yardımı olmak üzere, Bursa kamuoyunu direnen metal işçileri ile dayanışmaya çağırmaktadır.

  Kamuoyuna Saygı ile duyuruyoruz...

   

  TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU

  21 Mayıs 2015