KARTAL BİLİM VE TEKNOLOJİ HANGARI "MAKİNA FABRİKA" PROJE TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

03.12.2021

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile Kartal Belediyesi arasınd yapılan ortak protokol kapsamında hayata geçen Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı’nın Proje Tanıtım Toplantısı 27 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

Kartal Belediyesi’ne ait Yakacık’taki hangar binasında gerçekleşen projenin tanıtım toplantısına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Kartal Bilim ve Teknoloji Merkezi Çalışma Komitesi Üyesi Uğur Ayken, çok sayıda kurum temsilcisi ve üyemiz katıldı.

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu toplantının açılış konuşmasında; bugün ülkenin içinde bulunduğu durumun önemine değinirken, ülkenin ve dünyanın nasıl şekillendirileceğine ilişkin MMO İstanbul Şube’nin görüşlerini yansıtan, Kartal Belediyesi ile atılan ortak adımla da ifadesini bulan bu önemli projenin tanıtım toplantısının yapıldığını belirtti. MMO’nun meslek ve yurttaşlar için ortak hizmetler ürettiğine vurgu yapan Tataroğlu, bu ülkenin geleceğine sahip çıkacak, ülkenin geleceğini tasarlayacak olanlara sunulacak olanakların mimarı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Mühendislerin örgütlü gücü ile geleceğin kurulacağına yapılan vurgunun ardından hayallerinin geleceğin bilim insanlarına verilecek umut ve olanaklarla, çocukların bilim ve teknoloji ile buluşması ile gerçekleşeceğine değindi. Ara teknik eleman yetiştirilmesindeki sıkıntılar ve konunun öneminin altını çizerek mesleki gelişimlere katkı sunulacak ortamların da Makina Fabrika projesi içinde yer alacağını belirtti. Geleceği ve güzel günleri birlikte kuracağımıza vurgu yaptı.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener konuşmasına; öncelikle sanayiye, meslektaşlarına, ara teknik elemanlara, çocuklara, gençlere birçok konuda uzmanlık katkısı yapacak, bölge halkına ev sahipliği yapacak olan Hangar mekânını tahsis eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve belediye görevlilerine, MMO İstanbul Şube ve emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. İstanbul Şubesinin yaptığı hizmet atılımlarının bir yenisi olduğuna vurgu yaparak, son teknoloji uygulamalarının buluşacağı kişilere ulaştırılmasında yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerine de değinerek; bu bütçede halkın yer almadığını, halktan alınan vergilerin yanı sıra sermaye kesimlerine yapılan vergi indirimlerine dikkat çekerek, “TMMOB olarak bütçe görüşmeleri süresince Emeğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” kampanyası yapıldığını belirtti. “Geçinemiyoruz, Halktan ve Emekten Yana Bütçe İçin” kampanyası hakkında bilgi verirken, demokrasi, laiklik, adalet ve hukukun üstünlüğü için mücadelede birliğin önemine vurgu yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, projeye katkı koyan ve toplantıya katılanları sevgi ve dostlukla selamlayarak konuşmasına başladı. Bilim ve Teknoloji Hangarı açılış töreninde, bilimi ve tekniği temsil eden meslek örgütü olarak, bilimin insanlık yararına kullanılmasıyla dünyanın pek çok sorununun sorun olmaktan çıkacağına vurgu yaptı. Bilimin kamusal ve toplumsal niteliği gözetildiğinde, bilimin dar kalıp ve sınırlamalardan kurtularak insanlığa hizmet edeceğini belirtti. Bilimsel gelişmelerin barış için, halkların kardeşçe yaşadığı, refahın hâkim olduğu bir ülkeye hizmet edeceği gerçeğinin yanı sarı, bilimsel faaliyet ve yatırımlara gerekli kaynaklar aktarılmamasının yarattığı sıkıntılara değindi. Ülkemizde uygulanan rant temelli politikaların sonlandırılması için bilim ve teknolojik yeterliliklerimizi artırmanın önemine vurgu yaptı. Bu proje ile topluma yapılacak katkının öneminin altını çizdi. Bu yapının fikir aşamasından projelendirilmesine kadar emek veren herkese teşekkür etti. Krizlerden en çok etkilenen kesimlerden birinin de bu ülkenin mühendis ve mimarları olduğunu belirtirken, mühendis ve mimarların da bu ülke halkı gibi iş, aş, güvenceli bir gelecek, sağlıklı çalışma koşulları, kamuda daha fazla kadro istediğini belirtti. TMMOB Mühendislik Asgari Ücretinin zorunlu tutulması gerektiğini belirterek, SGK’nın protokolü yeniden hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. Odalarımızın toplum güvenliği açısından yaptığı mesleki denetimlerin dahi engellenmeye çalışıldığını belirterek yeniden kamulaştırmanın öneminin altını çizdi. Aydınlık bir geleceği birlikte kucaklama umuduyla toplantıya katılanları selamlayarak sözlerine son verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, göreve gelmeden önce böyle bir merkezin yapımı için söz vermiş olduğunu söyledi. Bir kentin gelişmesi için bilim ve teknoloji üretmesini gerektiğini, Kartal Belediyesi’nin de bunu çok iyi bildiğini belirten Başkan Yüksel, bu yüzden özellikle gençlere ve çocuklara bilimi sevdirecek projeleri hayata geçirmenin önemine dikkat çekti. “Atatürk, kendisini doktorlara emanet etmişti. Ben de onun yolundan giden bir genç olarak kendimi siz mühendislere emanet ediyorum” diyen Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayalimizi gerçekleştirmek için adımlarımızı atıyoruz. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Makina Mühendisleri Odası’nın ‘makina gücünü’ yanımıza alarak, Kartal Ar-Ge Bilişim Merkezi’mizi ve makina fabrikamızı burada açıyoruz. Hem çocuklarımızı hem gençlerimizi teknoloji ve bilimle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Yazılım, kodlama, mühendislik örnekleri, makineleşme ile ilgili örnek adımların hepsini buradaki istasyonlarda görecek çocuklarımız. İstanbul’un en genç belediye başkanı olmak hayal gücünüzü artırıyor. Dolayısıyla gidecek çok yolumuz var. Biz bunlara hazırız. Ve çok da mutluyuz ki, mühendislerle çalışıyoruz onun için de gururluyuz. Bu hayalin içerisinde mesleki eğitimlerini tamamlayacak, stajını yapacak, yeni iddialarını ortaya koyacak elemanların da yetiştirileceği ortam sağlanacak. Daha iyisini nasıl yaparız, hayalimizde bunlar da var. Bu hayalimize ortak olduğunuz ve bizleri yalnız bırakmayan Makina Mühendisleri Odası ve tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından projenin tanıtımını yapmak üzere MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Kartal Bilim ve Teknoloji Merkezi Çalışma Komitesi Üyesi Uğur Ayken söz aldı. Konuşmaların ardından, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür plaketi takdim etti. Tanıtım toplantısı sonrasında yapılan kokteyl ile etkinlik sonlandırıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın törende yaptığı konuşmanın tamamı şöyle:

"Sayın Belediye Başkanı, Makina Mühendisleri Odamızın ve Odamıza Bağlı Şubelerin, temsilciliklerimizin Değerli başkanları Yöneticileri, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Konuklar, Sevgili Dostlar,

TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri dostlukla selamlıyorum.

Makina Mühendisleri Odamız İstanbul Şubemiz tarafından bugün yapım çalışmalarına başlanan Bilim ve Teknoloji Hangarı’nın tanıtım etkinliğinde aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Bizler bilimin ve tekniğin halk için kullanılmasını benimsemiş bir örgütüz.

Binlerce yıllık medeniyet birikimimizin ortak ürünü olan bilginin, tekniğin ve teknolojinin kamusal niteliğinin göz önünde bulundurularak halkın ortak çıkarı için kullanılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.

Bilgi ve teknolojinin belirli kesimlere ait bir ayrıcalık olmaktan çıkartılarak kamusal bir nitelik kazandırılmasının aynı zamanda bilgi ve teknolojinin de sınırlarından kurtarılarak özgürleştirilmesi anlamına geldiğini biliyoruz.

Bilimin savaş ve yıkım için değil, barış içinde bir arada yaşam için kullanıldığı; yeni icatların bir avuç çok uluslu şirketin kasalarını doldurmak için değil, insanlığın genel refahını artırmak için kullanıldığı; teknolojik gelişmelerin çalışmaktan tükenerek değil, özgürce üreterek yaşayabileceğimiz bir yaşam için kullanıldığı bir dünyanın olanaklı olduğuna inanıyoruz.

Sevgili başkanlarımızın anlattığı üzere bu tesiste, İstanbul ilinde ve özellikle de Kartal ilçesinde çocuklar, öğrenci üyelerimiz ve meslektaşlarımız bilim ve teknoloji ile buluşturulacak. Onlara ilgi duydukları alanlarda bilimsel ve teknolojik bilgiler öğretilecek. Kurulacak laboratuvar ve atölyelerde bunlarla ilgili uygulamalar deney setlerinde ve kurulu düzenekler vasıtasıyla uygulamalı olarak gösterilecek. Kurslar düzenlenecek, teknik ve sosyal konulu etkinlikler yapılacak.

Bilgi ve tekniğin yaygınlaşmasını, ihtisaslaşmasını ve toplumsallaşmasını sağlamak amacıyla inşa edilecek bu tesis dolayısıyla Makine Mühendisleri Odamızı, Makina Mühendisleri Odamızın İstanbul Şubesini ve bu mekanı İstanbul şubemize tahsis eden Kartal Belediyesi Başkanlığını yürekten kutluyorum.

Fikir aşamasından gerçekleşme aşamasına kadar böylesine değerli bir projenin yaşam bulmasında katkı, emek ve destek veren, destek verecek olan herkese teşekkür ediyorum.

Sevgili Dostlar,

Gönül isterdi ki, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun ve teknoloji yoğun üretimin desteklenmesi ülkemizin asli ekonomik önceliği olsaydı.

Ne yazık ki, siyasi iktidar bilime ve teknolojiye değil, arsalara yatırım yapıyor; inşaat ve enerji sektörlerindeki az sayıdaki şirketleri kollamakla meşgul oluyor.

Ülkemizde yıllarca uygulanan rant temelli politikalar nedeniyle üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, teknolojiyi, mühendisi ve insanı ikincilleştiren bir ekonomik yapı oluşturuldu.

Aklın ve bilimin yolundan sapıldığı anda kendimizi kör bir karanlıkta, içinden çıkılmaz bir bataklıkta buluruz.

Bugün içinden geçtiğimiz derin krizin nedenini biraz da burada aramamız gerekiyor.

Ülke paramız bu kadar değersizleştiyse, gelirlerimiz bu kadar düştüyse, işletmeler yatırım yapılamaz hale geldiyse, piyasada borçlar ödenemez hale geldiyse, işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk bu denli arttıysa bunun nedeni yıllardır uygulanan yanlış politikalar ve önceliklerdir

Bugün tüm ülke halkı olarak bu yanlış politika ve tercihlerin yıkıcı etkilerini gündelik hayatımızın her anında iliklerimize kadar hissediyoruz.

Ülkemizde her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan tek şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.

Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon rakamlarına dayalı zamlar, ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar ve işsizlik, serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan maliyetler ve artan borç yükü düştü.

Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, mühendis, mimar ve şehir plancıları da doğrudan etkileniyoruz.

Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz.

Hepimiz giderek daha zor koşullarda yaşıyoruz.

Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

Ülke olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ve bu çöküşte kamucu, toplumcu değerlere sahip çıkmaktan başka bir çıkışımız bulunmuyor.

Sevgili Dostlar,

Oda Başkanımızın da değindiği üzere, TMMOB olarak sorunlarımızı dile getirmek, kamuoyu yaratmak amacıyla geçtiğimiz hafta sonu “Emeğimize, Mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyoruz, sorunlarımıza çözüm istiyoruz” ana başlığında bir kampanya başlattık.

Bu mücadele süreci içerisinde ülkenin dört bir yanında sosyal medyayı da kullanarak, açıklamalar, etkinlikler ve görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Bazı başlıkları ön plana çıkararak sesimizin duyulmasını ve sorunlarımızın çözümünü sağlamaya çalışıyoruz.

Bizler Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları;

Tüm toplumsal kesimler gibi, işsizlik sorununun çözülmesini istiyoruz. Diplomalı işsizliğe hayır diyoruz.

Kamuda ve özel sektörde kamusal hizmet sunan kuruluşlarda mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdam sayısının artırılmasını istiyoruz. Kadrolu ve güvenceli istihdam istiyoruz.

Ücretlerimizin ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini istiyoruz.

SGK tarafından tek yanlı olarak feshedilen SGK ile TMMOB arasında imzalanmış Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim Protokolünün yeniden yürürlüğe konulmasını istiyoruz.

Haklarında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımızın tüm haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmesini istiyoruz.

Odalarımızın toplum güvenliği için, kamu adına yürüttüğü mesleki denetimler faaliyetleri üzerine konulan engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Son 35 yıldır özelleştirme, serbestleştirme, kuralsızlaştırma, finans ve rant uygulamalarıyla tahrip edilen ekonomik ve sosyal yapının, kamusal bir anlayışla yeniden ayağa kaldırılmasını, özelleştirme uygulamalarına son verilmesini, özelleştirilen kamu iktisadi teşekküllerinin yeniden kamulaştırmasını istiyoruz.

Topraklarımızın, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın, insan kaynaklarımızın az sayıdaki türedi için değil, ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesi için seferber edilmesini istiyoruz.

Özetle, bilimi ve tekniği referans alan, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke istiyoruz.

Kampanyamız TBMM’de 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü kasım ve aralık aylarında devam edecek.

Tüm üyelerimizi ve demokratik kamuoyunu sesimizi büyütmeye kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum.

Umudu büyüteceğimize, aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağımıza yürekten inanıyorum.

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, Birlik Yönetim Kurulumuzun sevgi ve saygılarını sunuyorum.

EMİN KORAMAZ"