YARGI DİYARBAKIR VADİSİ VE HEVSEL’DEKİ TALANA “DUR” DEDİ

08.05.2015

Dicle Vadisi’nde 7517 dönümlük arazinin tarımsal nitelikten çıkartılmasına dair İl Toprak Koruma Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından açılan dava sonucu, idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri,  7 Mayıs 2015 tarihinde MMO Diyarbakır Şube’de konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

İKK Sekreteri Gurbet Örçen, 1. İdare Mahkemesi’nin, İl Toprak Koruma Kurulu kararının yasal dayanaktan yoksun olduğu, hukuka uygunluk taşımadığı gerekçeleriyle ve alanın telafisi güç tahribatlarla karşı karşıya kalacağından dolayı "yürütmeyi durdurma" kararı verdiğini söyledi.

Kararın, özellikle UNESCO Dünya Mirası adaylık süreci açısından olumlu bir karar olduğunu belirten Örçen, kararın bundan sonraki dönemlerde de tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması durumlarına emsal teşkil ettiğini ifade etti.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Jehat Şengal ise, asırlardır kentsel tarım alanı olan Hevsel Bahçelerinin ranta kurban edilmesinin önüne geçildiğini belirterek, dünyada eşi benzeri olmayan bu alanın korunması gerektiğini, yargının verdiği kararın da bu anlamda önemli olduğunu kaydetti.

Mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçelerinde geri dönüşü imkânsız bir doğa katliamına yol açacak olan "Yapı Rezerv Alanı" kararını da “alanın yerleşime açılamaya elverişli olmadığı” gerekçesiyle daha önce iptal etmişti.