Oda Haberleri

Oda Haberleri
23.09.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Özel Eletrik Şirketlerine Kamu Kaynaklarının aktarımı konusunda 21 Eylül 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
23.09.2020

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez 14. Dönem Yönetim Kurulu 21 Eylül 2020 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştİrerek görev dağılımını yaptı.

Oda Haberleri
23.09.2020

Birkaç gün önce yayımlanan karar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye alınacak üretim tesisleri için Amerikan Doları üzerinden teşvik mekanizmasının uzatılmasına karşın EPDK; 2.000 MW olarak elektrik sistemine bağlantısı öngörülen Rüzgar Enerjisi Santralları için önlisans başvurularını beşinci kez ve belirsiz bir tarihe ertelemesi üzerine EMO konuya ilişkin 23 Eylül 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
23.09.2020

EMO 47. Dönem Yönetim Kurulu 19 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, YEKDEM’e tabi olup kısa bir süre içinde işletmeye girecek tesislerin üretimleri karşılığında lisans sahiplerine dolar bazında ve 31.12.2030 tarihine kadar sürecek ödemeleri için adeta ayrıcalık tanınmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi. YEKDEM sisteminin bazı üretim şirketlerine kaynak aktarmanın yolu haline geldiği vurgulanandı.

Oda Haberleri
23.09.2020

 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirilen TMMOB Şehir Plancıları Odası 31. Olağan Genel Kurulunun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Oda Haberleri
23.09.2020

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu'nun ardından seçilen Yönetim Kurulu, görev dağılımını 21 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
18.09.2020

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 2020 yılı üniversite yerleştirme sonuçları üzerine 18 Eylül 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
17.09.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (62): "Yeni Bir Enflasyon Ve Ağır İşsizlik Dalgası Yaklaşıyor" başlığıyla 17 Eylül 2020 tarihinde yayımlandı.

Oda Haberleri
15.09.2020

Elektrik Mühendisleri Odası, Sinop Nükleer Santralı ÇED Raporu`nun onaylanmasına karşı 15 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, "nükleer santrallar üzerinden halkın vergileri ile Rus oligarkların zengin edilmesine devam edilmek istendiğini" vurguladı.

Oda Haberleri
15.09.2020

12-13 Eylül 2020 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk salonunda gerçekleştirilen KMO 47. Dönem Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi yayımlandı.