Oda Haberleri

Oda Haberleri
19.05.2020

İktidarın TMMOB ve meslek örgütlerinin yasalarını değiştirme girişimlerine karşı MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu ve İlçe Temsilcilikleri Yürütme Kurulları 14 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
18.05.2020

İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı Şubeler, "katılımcılığımızı yok sayarak birliğimizi bozan, örgütlü gücümüzü yok etmeyi hedefleyen ve görüşlerimizi içermeyen hiçbir değişikliği kabul etmemiz mümkün değildir" diyerek bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
18.05.2020

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Çalışanları TMMOB yasa taslağı üzerine 18 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
16.05.2020

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Yasasını değiştirme girişimlerinin tekrar gündeme gelmesi üzerine 16 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
15.05.2020

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası TMMOB Kanununu değiştirme girişiminin tekrar gündeme gelmesine ilişkin 15 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
15.05.2020

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 13 Mayıs 2020 tarihinde "Demokrasi Mücadelesini Büyüteceğiz" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
14.05.2020

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla 14 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
14.05.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Şubeleri "TMMOB Kanunu’nu Değiştirme Girişimi" üzerine 13 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Oda Haberleri
13.05.2020

TMMOB Harita ve Kadastro Mühemdisleri Odası Soma Maden Faciasının 6. yılı dolayısıyla 13 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
13.05.2020

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İş Sağlığı Güvenliği Yasasına rağmen ülkemizde iş kazaları ve iş cinayetlerinin önlenememesine vurgu yaparak 13 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.