Oda Haberleri

Oda Haberleri
29.09.2021

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla  28 Eylül 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
28.09.2021

TMMOB Şehir Plancıları Odası 28 Eylül 2021 tarihinde "Barınma Hakkı Mücadelesini Sahipleniyor, Yöneticileri Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Davet Ediyoruz" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
27.09.2021

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 27 Eylül 2021 tarihinde ülkemizde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla kamuda gıda mühendislerinin istihdamının artırılması ve bekleyen atamaların yapılmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
21.09.2021

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 19 Eylül 1979’un yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

 

Oda Haberleri
18.09.2021

TMMOB Makina Mühendisleri Odası,19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla “Ülkemizi, Halkımızı, Mesleklerimizi ve Örgütlülüğümüzü Kamucu Temelde Savunmaya Devam Edeceğiz” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
16.09.2021

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 16 Eylül 2021 tarihinde 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin uyarı niteliğinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
15.09.2021

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan sanayinin sorunları bülteninin 73’ncüsünü büyümenin işgücü, bölüşüm ve istihdama etkisi konusu ile yayımlandı.

Oda Haberleri
12.09.2021

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 12 Eylül 1980 faşist darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
06.09.2021

Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi`nin (TEİAŞ) özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. EMO konuyla ilgili 6 Eylül 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
03.09.2021

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 3 Eylül 2021 tarihinde "Doğalgaz Zamları Can Yakıyor" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.