Oda Haberleri

Oda Haberleri
07.04.2020

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 7 Nisan 2020 tarihinde "Pansuman Önlemlerle Tarım Sektörünün Kalıcı Sorunları Çözülemez" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
06.04.2020

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası içinde bulunduğumuz pandemi günlerinde Gıda Kontrol görevlilerinin aldığı risklere dikkat çekmek amacıyla 6 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
06.04.2020

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 6 Nisan 2020 tarihinde "COVİD-19 Salgınının Tüm Ülkeyi Etkilemesi Nedeniyle İş Güvenliği İçin Zorunlu Faaliyetler Dışında Tüm Maden İşletmelerinde Üretim Durdurulmalıdır" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
05.04.2020

TMMOB Mimarlar Odası Küresel boyutlu Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde hükümetin aldığı önlemlerin yetersizliğine ve kriz koşullarını kendi adına bir fırsata dönüştürerek kamuya ait kaynakların sermayeye aktarılırken; kentler, doğal, kültürel değerlerin yatırım araçlarına dönüştürülmesine karşı 4 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
03.04.2020

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 3 Nisan 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla TMMOB, DİSK, KESK ve TTB'nin koronavirüs sebebiyle başlattığı imza kampanyasındaki acil önlemlerin bir an evvel uygulanmasının önemine vurgu yaparak kamuoyuna çağrıda bulundu.

Oda Haberleri
03.04.2020

TMMOB Mimarlar Odası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile doğal sit alanı kategorilerinden olan “Nitelikli Doğal Koruma Alanları”, “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları” tanımları ile Anıt Ağaçların ayırt edici özelliklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 3 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
03.04.2020

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 3 Nisan 2020 tarihinde Mısır Raporu 2020'yi yayımladı.

Oda Haberleri
02.04.2020

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Covid-19 pandemisinin kentsel sebepleri ve yapılması gerekenlere ilişkin 2 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak siyasi iktidara çağrıda bulundu.

Oda Haberleri
02.04.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Korona (Covid-19) pandemi gündemiyle 4 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak yetkilileri göreve çağırdı.

Oda Haberleri
01.04.2020

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1 Nisan 2020 tarihinde "Sosyal Devlet İlkesi, Şeffaflık Ve Açık Veri Üzerine Yetkililere Açık Çağrımızdır" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.