Tüm Haberler

Haberler
24.01.2023

İnsan haklarının, demokrasinin, laikliğin ve aydınlanmanın yılmaz savunucusu Uğur Mumcu'yu katledilişinin 30. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

İKK Haberleri
23.01.2023

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu 23 Ocak 2023 tarihinde "Karaalioğlu Parkı Hak Ettiği Özen Ve İlgiyi Maalesef Görmüyor" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
23.01.2023

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu İz Gazete'nin 22 Ocak 2023 tarihinde düzenlediği Ödül Töreninde Gezi Tutukluları için her gün gerçekleştirilen Adalet Nöbeti dolayısıyla "İz Bırakanlar Ödülü"ne layık görüldü.

Haberler
20.01.2023

TMMOB tarafından 18.11.2022 tarih 32017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e dava açıldı. Değişiklik Yönetmeliği’nin 3. maddesinde yer alan "Yetmiş beş yaşını dolduran veya" ibaresinin, 4. maddesi ile değiştirilen 7. maddesinin dördüncü ve dokuzuncu fıkralarının; dava konusu Yönetmeliğin 4. Maddesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinin yedinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kısmının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve ardından yapılacak inceleme neticesinde iptaline karar verilmesi talep edildi.

Haberler
20.01.2023

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 20 Ocak 2023 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik iyileştirme talepleri ve özlük hakları üzerine yazdı.

Haberler
19.01.2023

Özden Güngör (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Deniz Özdemir (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi), Haydar Şahin (TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu Üyesi), Akın Ömür (TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu Üyesi), Sezgin Çalışkan (TMMOB Teknik Görevli)'dan oluşan TMMOB Heyeti 18 Ocak 2022 tarihinde TBMM'yi ziyaret ederek milletvekilleriyle görüştü.

Haberler
19.01.2023

Faşizme inat, kardeşimizsin Hrant! Yıllardır dinmeyen bir acı ve bitmeyen bir özlemle anıyoruz...

Haberler
18.01.2023

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 10 Ekim Barış Derneği (10 Ekim-Der), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 10 Ekim Katliamı Davası Avukat Koordinasyonu, 10 Ekim Ankara Katliamı’na dair devam eden yargı sürecinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hakkında verdiği “hizmet kusuru yoktur” kararına ilişkin, 17 Ocak 2023 tarihinde KESK Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. 

Haberler
16.01.2023

30. Dönem Ziraat Mühendisleri Odası Başkanımız Şerafettin TAV’ı kaybettik. Acımız büyük.
Ailesine, sevenlerine ve meslek ailemize başsağlığı ve sabır dileriz.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz

Haberler
13.01.2023

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 12 Ocak 2022 tarihinde Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Tarımı Sempozyumu'nu Ankara'da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonun'nda gerçekleştirdi.