Tüm Haberler

Oda Haberleri
18.05.2020

İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı Şubeler, "katılımcılığımızı yok sayarak birliğimizi bozan, örgütlü gücümüzü yok etmeyi hedefleyen ve görüşlerimizi içermeyen hiçbir değişikliği kabul etmemiz mümkün değildir" diyerek bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
18.05.2020

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Çalışanları TMMOB yasa taslağı üzerine 18 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haberler
17.05.2020

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısı, 16 Mayıs 2020 tarihinde "Haftalık Değerlendirme" gündemi ile çevirimiçi olarak gerçekleştirildi.

Haberler
17.05.2020

TMMOB Genel Sekreteri ve İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri Ortak Toplantısı 16 Mayıs 2020 tarihinde "Haftalık Değerlendirme" gündemi ile çevirimiçi olarak gerçekleştirildi.

İKK Haberleri
16.05.2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 16 Mayıs 2020'de Covid-19 Salgını döneminde üniversite öğrencilerinin ne kadar etkilendiğini bir anketle değerlendirdi.

Oda Haberleri
16.05.2020

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Yasasını değiştirme girişimlerinin tekrar gündeme gelmesi üzerine 16 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İKK Haberleri
16.05.2020

TMMOB Bursa Il Koordinasyon Kurulu, Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, KESK Bursa Şubeler Platformu temsilcilerinden oluşan bir heyet 15 Mayıs 2020 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’ne yakın alana yapılmak istenen atık havuzu çalışmalarını inceleyerek bölge halkının direnişine destek verdi.

Haberler
15.05.2020

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın organı "Birlik Haberleri"nin Mart - Nisan 2020 dönemini içeren 191`inci sayısı çıktı.

Oda Haberleri
15.05.2020

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası TMMOB Kanununu değiştirme girişiminin tekrar gündeme gelmesine ilişkin 15 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
15.05.2020

Geçmiş dönemlerde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Yavuz Önen, Bülent Tanık, Teoman Alptürk, Kaya Güvenç ve Mehmet Soğancı yaptıkları ortak açıklama ile TMMOB'nin ilerici, toplumcu geleneğine ve örgütsel bütünlüğüne sahip çıkma çağrısında bulundu.