Tüm Haberler

Haberler
15.05.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 15 Mayıs 2020 tarihli Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen, Meslek Kuruluşlarının yasalarındaki değişiklik önerilerinin hedefleri üzerine yazdı.

Oda Haberleri
15.05.2020

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 13 Mayıs 2020 tarihinde "Demokrasi Mücadelesini Büyüteceğiz" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
14.05.2020

Prof. Dr. Uğur Ersoy TMMOB yasa taslağı üzerine görüşlerini bir videoyla kamuoyuyla paylaştı.

İKK Haberleri
14.05.2020

Aralarında TMMOB Gaziantep Birimlerinin de bulunduğu GAMOB ve STK platformu 12 Mayıs 2020 tarihinde "COVID-19 pandemisinde beklenen çare akademik odaların seçim sistemini değiştirmek olabilir mi?" başlıklı ortak bir açıklama yaptılar.

Basın Açıklamaları
14.05.2020

Anayasa'nın 135. Maddesi'nde yer alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarının değiştirilme çabalarına ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 14 Mayıs 2020 tarihinde ortak basın açıklaması yapıldı.

İKK Haberleri
14.05.2020

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Mersin Barosu, Mersin Tabip Odası, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Mersin Veteriner Hekimler Odası 14 Mayıs 2020 tarihinde meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe dair ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Oda Haberleri
14.05.2020

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla 14 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
14.05.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Şubeleri "TMMOB Kanunu’nu Değiştirme Girişimi" üzerine 13 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
14.05.2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Barosu, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan oluşan İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu 14 Mayıs 2020 tarihinde meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe dair ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Oda Haberleri
13.05.2020

TMMOB Harita ve Kadastro Mühemdisleri Odası Soma Maden Faciasının 6. yılı dolayısıyla 13 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.