TMMOB EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

ISBN No:

978-605-01-1208-5

Sunuş

SUNUŞ

Ülkemizde verilen kamusal hizmetlerin neredeyse tamamı kadar, çocuklarımızın geleceğinin şekillenmesine en büyük etkiye sahip olan eğitim de içerisinde hem yapısal hem de politik sorunlar barındırmaktadır.

Ülkemizde günaşırı değiştirilen eğitim sistemiyle eğitimin niteliğinin, her kademede olduğu gibi yükseköğrenimde de azaldığını kaygı ile gözlemlemekteyiz. Bu nitelik kaybı, teknik eğitim veren mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde de gözle görülür biçimde hissediliyor. Meslek mensuplarımızın alacakları eğitimin kalitesi, ülkemizde yapılan meslek faaliyetlerini doğrudan ilgilendiriyor.

Sanayide, kentleşmede ve tarımda kalkınmadan, bilimin ve teknik bilginin kamu çıkarları için kullanılmasından yana olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bilimin ve bilginin üretildiği yer olan yükseköğrenime dair tartışmaları, TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’nda tartışarak kamuoyu ile paylaşmayı hedefledi.

Sempozyumda mühendislik, mimarlık ve şehir planlama eğitimlerinin temel sorunlarını, teknik eğitimin dünya ölçeğindeki seyrini, siyasal iktidarın eğitim alanına ve akademiye yönelik saldırılarını katılımcılar tarafından tartışılarak sonuçları kamuoyu paylaşıldı.

Sempozyum içerisinde TMMOB Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan iki önemli sunum ile Birliğimizin yükseköğrenime bakışı, alandaki sorunlara ilişkin tespitleri ve çözüm önerileri; yükseköğrenimin bir fotoğrafının çekilmesini sağladı. Bu iki çalışmayı özel olarak basılan TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Mevcut Durum Analizi isimli kitapta bulabilirsiniz.

Sempozyumda sunulan tüm bildirilerin ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde olarak, bu çalışmaları meslek mensuplarımız, eğitimciler, araştırmacılar ve konunun ilgilileri ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Başarılı geçen bir sempozyumun ardından; emeği geçen, çalışmalara katkı sunan tüm katılımcılara, Sempozyum Düzenleme ve Bilimsel Danışma Kuruluna teşekkürlerimizi sunarız.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

İçindekiler

 

 

İÇİNDEKİLER

 • Sunuş -11
 • Açılış Konuşmaları
 • Nadir Avşaroğlu - TMMOB Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu -15
 • Emin Koramaz - TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı -17
 • Lars Funk - FEANI European Federation of National Engineering Associations/ Avrupa Mühendislik Birlikleri Federasyonu -21
 • I. Oturum
  • Filiz B. Dilek - MÜDEK - Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği -29
  • Neriman Güçhan Şahin - MİAK – Mimarlık Akreditasyon Kurulu -37
  • Hamdi ARPA – ZİDEK - Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği -43
 • II. Oturum
  • Nadir Avşaroğlu, Eren Şahiner - Ülkemizde Yerbilimleri Mühendislikleri Profili ve Mevcut Durum Analizi -55
  • R. Petek Ataman, S. Aykut Aytaç, Zerrin Erginkaya - Gıda Mühendisliği Eğitimi ve İstihdamda Yaşanan Sorunlar -67
  • Hamdi Arpa - Yerleştirme Sonuçları Üzerinden Ziraat Mühendisliği Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme -79
  • Osman Uzun - Mekânsal Planlama ve Tasarımda Meslekler Arası Etkileşim Peyzaj Mimarlığı Eğitimi (Düzce Örneği) -99
  • Leyla Tatar Yıldırım - Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü MÜDEK Süreci -113
 • III. Oturum              
  • Ali Ekber Çakar -MMO’da Uzmanlık Belgelendirme-Meslek İçi Eğitim-Personel Belgelendirme Kuruluşu- Uygulamalı Eğitim Merkezleri -123
  • Mustafa Serdar Çınarlı Kahraman Yapıcı - Temel Eğitim Zayıfladıkça Meslek İçi Eğitim Önem Kazanıyor -139
 • IV. Oturum
  • Sibel Demiraslan - Mimarlığın Kalite, Etik Ve Meslek Tanımı Bağlamında, Belirlenen Örneklem Üzerinde Yeterliliğinin İrdelenmesi -167
  • Ayça Yazıcı Altıparmak - Mimarlık Eğitiminde Okunan Metnin Görselleştirilme Sürecinin İrdelenmesi Düş Mekânları Atölyesi -183
  • Mustafa Kemal Turan - Şehir Planlaması ve Hukuk Birlikteliği İçinde Eğitim -193
  • Bülend Tuna - MO Eğitim Kurultayı Sonuçları -227
 • V. Oturum
  • Erdoğan Kaymakçı - Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştaylarının Değerlendirilmesi -243
  • Ali Uğurlu - Kimya Mühendisliği Eğitimi Analizi ve Paradigması Üzerine -257
  • Uğur Kocager - Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Sosyal Bütünlük ve Sosyal Gerçeklik Kavramları Işığında Toplumsallık Bilinci -265
  • Halit Cenan Mertol - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın İnşaat Mühendisliği Eğitimini İyileştirme Çalışmaları -273
 • VI. Oturum
  • Ahmet Özer - Yükseköğretimde Temel Bir Sorun Olarak Yönetsel Özerklik ve Bilimsel Özgürlük Üzerine Bir Tartışma -307
 • PANEL: “Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi; Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
  • Aysun Gezen - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu -325
  • Recep Akdur - Tüm Öğretim Elemanları Derneği -331
  • Metin Duruk – Sanayici -335
  • Deniz Alp Yılmaz -  Öğrenci -339
 • TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi -351