Basın Açıklamaları

Basın Açıklamaları
06.03.2019

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Barış Akademisyenlerinin yargılanması sürecine ilişkin 6 Mart 2019 tarihinde 12.30'da TTB'de ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Basın Açıklamaları
04.03.2019

İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen "TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü"nde İl Koordinasyon Kurullarının bulunduğu kentlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
23.02.2019

TMMOB 45. Dönem Kadın Çalışma Grubu tarafından 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 3. Kadın Sempozyumu çerçevesinde son günlerde iktidarın kadın düşmanı, muhafazakar politikalarının ve söylemlerinin dozunu artırdığı sürece ilişkin bir basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
15.02.2019

Sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda çalışma yapmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan “Ulusal Beslenme Konseyi”ne önce dahil edilip sonra çıkarılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği, halk sağlığını ilgilendiren bir konu ile ilgili oluşturulan ulusal konseyde konunun muhatabı olan meslek kuruluşlarının temsiliyetinin olmamasına ilişkin 15 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
07.02.2019

6 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'un Kartal İlçesinde bulunan Yeşilyurt Apartmanın çökmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 7 Şubat 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
05.02.2019

Geçtiğimiz yıl kazandığımız davaya rağmen kamuda kiralık usulle mühendis istihdam etmekte ısrar eden Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'ne idare mahkemesi bir kez daha "dur" dedi. Kamuda kadrolu, güvenceli istihdam mücadelemiz kazanımlarla devam ediyor.

Basın Açıklamaları
30.01.2019

Geçtiğimiz hafta boyunca Antalya'da yaşanan ve şiddetli fırtınanın sebepleri ve sonuçlarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
23.01.2019

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun 2 yıllık çalışma sürecine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ tarafından 23 Ocak 2019 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
14.01.2019

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Cumhurbaşkanının katılımıyla Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde Acarlar Gölü ve longoz ormanı bölgesinin hemen yanında yer alan ve BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye devredilen alanda kurulması planlanan fabrikaya ilişkin 14 Ocak 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
03.01.2019

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle mühendislik ve mimarlık meslek alanındaki bazı işlerle ilgili tekniker, teknisyen ve teknik öğretmenlerin yetkilendirilmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 3 Ocak 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.