Gezi Eylemleri
Haberler
05.10.2022

Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongrelerinin yedincisi Dijital Dönüşen Dünyada Toplum Yararı için Mekânsal Etkileşim” temasıyla 3-5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara`da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi`nde düzenlendi.​ 

Oda Haberleri
04.10.2022

TMMOB Mimarlar Odası Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla 3 Ekim 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
01.10.2022

Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongrelerinin yedincisi 3-5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara`da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi`nde düzenlenecektir.​ 

İKK Haberleri
29.09.2022

TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu tarafından 7-8 Ekim 2022 tarihlerinde Tunceli'nin Ovacık ve Merkez ilçelerinde "Sömürge Madenciliği ve Yıkım" başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilecek.

Haberler
29.09.2022

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından Zonguldak'ta çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi (ICCET 2022) 29 Eylül 2022 tarihinde başladı.

Oda Haberleri
29.09.2022

Elektrik Mühendisleri Odası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji verimliliği ve tasarruf önerilerini değerlendirerek 29 Eylül 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
29.09.2022

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 29 Eylül "Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
29.09.2022

TMMOB tarafından 29/07/2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açıldı. Yönetmelikte yer alan bazı maddelerin yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali talebiyle Danıştay’da dava açıldı.

Haberler
29.09.2022

TMMOB tarafından 20/07/2022 tarih 31898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı’nın bazı maddelerinin iptali istemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı Danıştay’da dava açıldı.

Haberler
28.09.2022

TMMOB tarafından 20-22 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Afet Sempozyumu'nda gerçekleştirilen panelleri içeren "Afet Sempozyumu Paneller Kitabı" yayımlandı.