Görüşler
25.06.2019

Danıştay kararlarının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi; hukuka aykırılığı ortaya konan ve yürütmesi durdurulan düzenlemelere dayalı uygulamalara bir an evvel son verilmesi; kararlarda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 25 Haziran 2019 tarihinde yazı gönderildi.

Görüşler
25.06.2019

TMMOB, Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulunun Odaya kayıtlı olmayan bilirkişilerin listelerden çıkarılma talebini reddeden yanlış kararın düzeltilmesine ilişkin T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne ve bağlı Bilirkişilik Daire Başkanlığına 25 Haziran 2019 tarihinde görüş gönderdi.

Haberler
25.06.2019

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Kadın Çalışma Grubu Bursa Yerel Kadın Kurultayı 22 Haziran 2019 tarihinde BAOB yerleşkesinde gerçekleştirdi.

Haberler
24.06.2019

27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi eklendi.

Haberler
23.06.2019

“Tababet İçin Adalet” ana talebi ve temasıyla düzenlenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü, Ankara’da Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Oda Haberleri
21.06.2019

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin 20 Haziran 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak 23 Haziran’da yapılacak seçimde kamuoyunu sandığa ve oylarını korumaya davet etti.

İKK Haberleri
21.06.2019

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 21 Haziran 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak 24-25 Haziran’da Silivri’de görülecek GEZİ davasına çağrıda bulundu.

Oda Haberleri
21.06.2019

TMMOB Mimarlar Odası, Trabzon İli Araklı İlçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahalleleri’nde 18 Haziran'da gerçekleşen yoğun yağışların ardından Çamlıktepe Hidroelektrik Santralinin borularının patlaması sonucu yaşanan heyelan ve sel felaketlerinde 7 vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin 20 Haziran 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
21.06.2019

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (50):  “Bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ekonomik kriz ve sanayi” 21 Haziran 2019  tarihinde yayımlandı.

Haberler
21.06.2019

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 21 Haziran 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyunu 24-25 Haziran’da Silivri’de görülecek Gezi Davasına katılmaya ve ülkemizin onuruna sahip çıkmaya davet etti.