Oda Haberleri
30.05.2020

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası sosyal medyada "gıda dedektifi" adıyla bilinen hesaptan mesleğimiz, odamız, odamız üyeleri, mesleki eğitimimiz ve gıda sanayisi üzerine yazılanlara ilişkin 30 Mayıs 2020 tarihinde yapılması zorunlu bir kamuoyu bilgilendirmesi yaptı.

İKK Haberleri
30.05.2020

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu, Bolu Barosu, Bolu Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odası ve Bolu Tabip Odası kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçim sistemlerine müdahale çabasına ilişkin 30 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar

 

İKK Haberleri
29.05.2020

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi beklenen "meslek kuruluşları yasalarının değiştirilmesi" yönündeki tekliflere karşı, kırmızı kart çıkardı.

Oda Haberleri
29.05.2020

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 29 Mayıs 2020 tarihinde "Bilimin Işığında Toplum Yararına Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz, Hiçbir İktidarın Arka Bahçesi Olmayacağız" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
29.05.2020

TMMOB Şehir Plancıları Odası 3194 Sayılı İmar Yasası`nın temel uygulama yönetmeliği olan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği`nde yapılan değişiklikler ile ilgili 28 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
29.05.2020

TMMOB Şehir Plancıları Odası Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu`na eklenen Ek 8 inci madde ile ilgili iş ve işlemlere yönelik usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanan “İmar Planı Değişikliği ile Meydana Gelecek Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkında 21 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
29.05.2020

TMMOB İç Mimarlar Odası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meslek odalarının yasasını değiştirme girişimi söylemleri üzerine 29 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak "Odamıza, Birliğimize ve Demokrasiye Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz" mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Oda Haberleri
29.05.2020

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası TMMOB Yasasını değiştirme girişimlerinin tekrar gündeme gelmesi üzerine 27 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Oda Haberleri
28.05.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İklimlendirme Sektöründe Faaliyet Gösteren ISKAV, İSKİD MTMD, TTMD, MÜKAD ve TRFMA ile öncelikli olarak pandemi önlemlerine yönelik ortak çalışmalar yapmak amacıyla İklimlendirme Teknik Kurulu kurarak 28 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla bunu kamuoyuna duyurdu.

Haberler
27.05.2020

Elektrik Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği, Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği, Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği, Mimarlar Odası Bolu İl Temsilciliği ve Ziraat Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği 27 Mayıs tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak TMMOB'nin yasa değişikliği taslağına tepkilerini kamuoyuyla paylaştılar.