Basın Açıklamaları
15.02.2019

Sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda çalışma yapmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan “Ulusal Beslenme Konseyi”ne önce dahil edilip sonra çıkarılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği, halk sağlığını ilgilendiren bir konu ile ilgili oluşturulan ulusal konseyde konunun muhatabı olan meslek kuruluşlarının temsiliyetinin olmamasına ilişkin 15 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
15.02.2019

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği 4. Adana Kent Sorunları Sempozyumu 15-16 Mart 2019 tarihleri arasında Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Haberler
14.02.2019

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Denizli Kent Sempozyumu 1-2 Mart 2019 tarihinde Denizli Esnaf Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Haberler
14.02.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) üyesi olduğu FEANI (European Federation of National Engineering Associations - Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) tarafından verilen Eur-Ing (Avrupa Mühendisliği) Belgesi başvuru kriterlerinde önemli değişikliklere gidildi.

Oda Haberleri
14.02.2019

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 13 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak çiftçinin üretimden vazgeçmesinin en önemli nedeni girdi fiyatlarındaki artışın, ürün fiyatlarının çok üzerinde artması ve kâr edemeyişi olduğuna değindi.

Oda Haberleri
11.02.2019

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 5 Şubat 2019 tarih ve 30677 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi`nin 16-23 maddeleri uyarınca yapılan yasal düzenleme ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uhdesinde yeni bir yapılanma ve görev tanımıyla "Taşınmaz Değerlemesi" alanına yönelik düzenlemeler yapılmasına ilişkin 11 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
08.02.2019

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Toplantısı 8 Şubat 2019 tarihinde "genel durum değerlendirmesi ve bilgilendirme, Oda ve TMMOB çalışmaları, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar " gündemiyle Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Sonuç Bildirgeleri
08.02.2019

Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz kampanyası kapsamında 22 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonunda düzenlenen üç çalıştaydan biri olan Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendislerin Sorunları Çalıştayı sonuç bildirgesi yayınlandı.

Sonuç Bildirgeleri
08.02.2019

İnşaat Mühendisleri Odası'nda 15 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı sonuç bildirgesi yayınlandı.

Sonuç Bildirgeleri
08.02.2019

“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yürütülen kampanya kapsamında 5 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonunda düzenlenen OHAL KHK’ları İle İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı sonuç bildirgesi yayınlandı.