Haberler
12.11.2018

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası’nın düzenlediği Denizcilik Eğitim Çalıştayı 7 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştaya TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Baki Remzi Suiçmez katıldı.

Haberler
12.11.2018

TMMOB Kamusal Bakış Sempozyumu Düzenleme Kurulu ilk toplantısını 8 Kasım 2018 tarihinde TMMOB'de gerçekleştirdi.

İKK Haberleri
12.11.2018

Aralarında İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu Meclis alt komisyonundan geçen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne karşı 9 Kasım 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
09.11.2018

Peyzaj Mimarları Odası 9 Kasım 2018 tarighinde İmar Barışı'na ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
09.11.2018

10 Ekim Ankara Katliamı'nın firari sanıkları için yapılan yargılama 8 Kasım 2018’de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Haberler
09.11.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Türkiye Mekânsal Strateji Planı Farkındalık ve İstişare toplantısına TMMOB adına Yönetim Kurulu üyesi Deniz Kimyon Tuna katıldı.

Haberler
09.11.2018

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından bu sene 42.si düzenlenen “8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu” İzmir'de gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin programdaki KHK ile ihraç edilen barış akademisyenlerini gerekçe göstererek geri çekilmesinden dolayı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan kolokyumun bu seneki ana teması “Göç, Mekan ve Siyaset” oldu.

Sonuç Bildirgeleri
09.11.2018

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında bu yıl 42.si düzenlenen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Bildirgesi yayımlandı.

Haberler
07.11.2018

TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, 10 Ekim Davası'nda firari sanıkların yargılamasının devam edeceği 8 Kasım 2018 duruşmasına çağrıda bulundu. Tüm Bel Sen Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında Ankara Adliyesi'nde 10. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunda görülecek 10 Ekim Davası için saat 9.00’da adliye önünde buluşma çağrısı yapıldı.

Haberler
06.11.2018

Aralarında TMMOB'nin de bulunduğu ellinin üzerinde meslek örgütü, sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün imza koyduğu “Krize karşı emeğin haklarını savunmak için omuz omuza” başlıklı deklarasyonun ardından “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” başlıklı bildiriler basıldı ve dağıtımına başlandı.