İKK Haberleri
19.11.2019

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve ASMMMO 19 Kasım 2019 tarihinde son günlerde yaşanan toplu intiharlar üzerine Mülkiyeliler Birliği'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Oda Haberleri
18.11.2019

Üç yılda bir düzenlenen Peyzaj Mimarlığı Kongresi bu yıl ilk defa uluslararası olarak "Kollektif Bellek Olarak Peyzaj” temasıyla 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Haberler
18.11.2019

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında iktidara yönelttiği eleştiriler nedeniyle açılan davanın 14 Kasım Perşembe günü Sapanca Adliyesinde görülen ikici duruşmasına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da katılarak destek verdi.

Haberler
18.11.2019

Sapanca yapılmak istenen teleferik projesine karşı yöre sakinleri tarafından başlatılan direnişe destek vermek amacıyla TMMOB, DİSK, KESK ve TTB heyeti tarafından 14 Kasım 2019 tarihinde Sapanca Kırkpınar Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
18.11.2019

TMMOB 6. Kadın Kurultayı programı çerçevesinde kurultay delegelerinin katılımıyla 16 Kasım 2019 tarihinde "Kadınlar Her Yerde" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
18.11.2019

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 2019 yılı Şubat ayında TBMM gündeminden çıkarılan ve kamuoyunda enerji şirketlerine çevreyi kirletmelerine devam etme izni olarak bilinen düzenlemenin AKP tarafından torba yasaya eklenerek tekrar yasalaştırılmak istenmesine ilişkin 18 Kasım 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
18.11.2019

TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2009 yılında düzenlenen TMMOB Kadın Kurultayı'nın altıncısı "Her Yerde Kadın" temasıyla 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 

Görüşler
18.11.2019

14 Kasım 2019 tarihinde, Gaziantep Şahinbey ilçesinde Akkent Camisi inşaat çalışmaları için kurulan iskelenin çökmesi sonucu inşaat mühendisi Korkut Küçükcan hayatını kaybetmiştir. TMMOB heyeti, 17 Kasım 2019 tarihinde cami inşaat sahasında teknik incelemede bulunmuş ve tanıklarla görüşmeler gerçekleştirmiştir. TMMOB heyetinin tespit ettiği bulguları kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Oda Haberleri
18.11.2019

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (54): "Sanayi ve tüketici kesiminde enflasyon yüzde 20’nin üzerinde" 18 Kasım 2019  tarihinde yayımlandı.

Oda Haberleri
15.11.2019

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde planlanan 11. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM)’nde başladı.