Oda Haberleri
23.05.2018

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,  “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” üzerine 23 Mayıs 2018 tarihinde yazılı bir açıklama gerçekleştirdi..

Oda Haberleri
22.05.2018

Gıda Mühendisleri Odası "Türkiye‘yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi!" başlıklı yazıya ilişkin açılan soruşturma üzerine 22 Mayıs 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
22.05.2018

Jeoloji Mühendisleri Odası, yayınlanan Eskişehir Alpu Termik Santrali Nihai ÇED Raporu'na ilişkin olarak 21 Mayıs 2018 tarihinde, Eskişehir Alpu Termik Santrali Nihai ÇED Raporunun Değerlendirilmesi Raporu'nu yayınladı.

Oda Haberleri
21.05.2018

TMMOB Mimarlar Odası KHK ile ihraç edilen meslek mensuplarına uygulanan baskı ve sindirme girişimlerine yönelik 21 Mayıs 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda Haberleri
21.05.2018

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Dünya Süt Günü'ne ilişkin, 20 Mayıs 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haberler
19.05.2018

Suriye'den Filistin'e bölgemizin emperyalistlerce boğulmaya çalışıldığı şu günlerde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz. 

Ülkemizin yeraltı ve yerüstü varlıklarının uluslararası sermayeye peşkeş çekildiği, bağımlılık ilişkilerinin giderek yoğunlaştığı, şeker fabrikalarımızın yağmalandığı bir dönemde tarihten aldığımız güçle yeniden sesleniyoruz. 

Kahrolsun emperyalizm! 
Yaşasın tam bağımsız Türkiye!

İKK Haberleri
18.05.2018

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun, TOBB’nin 74.Genel Kurulunda yaptığı konuşmada iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının işveren lehine değiştirilmesini sağladıklarını ifade eden açıklamasıyla ilgili basın bülteni yayınladı.

Basın Açıklamaları
18.05.2018

OHAL KHK'larıyla haksız biçimde kamudan ihraç edilen mühendis ve mimarların yapı denetim yetkilerinin de iptal edilmesi hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Mayıs 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Oda Haberleri
18.05.2018

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, niteliksiz işgücünü yaygınlaştıracak ve iş kazalarını artıracak olan mesleki yeterlilik sisteminin değiştirilerek özel eğitim kurumlarına yetki verilmesiyle ilgili düzenleme üzerine 17 Mayıs 2018 tarihinde bir açıklama gerçekleştirdi.

 

Oda Haberleri
17.05.2018

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 16 Mayıs 2018 tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki keyfi uygulamalara ve personel kıyımına ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştiridi.