İKK Haberleri
22.02.2019

TMMOB Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Koordinasyon Kurullarının aralarında olduğu Trakya Platformu Bileşenleri 7 Şubat 2019 tarihinde üç ilde eş zamanlı ortak basın açıklamaları gerçekleştirerek kömüre dayalı termik santrallar konusunda 2013 yılında açılan yürütmeyi durdurma ve iptal davaları ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin verdiği karara ilişkin bilgilendirme yaptılar.

Oda Haberleri
21.02.2019

TMMOB Mimarlar Odası son yıllarda alınan ve kültür varlıklarının özelliklerini kaybetmesi, zarar görmesi, yıkılması veya ortadan kaldırılmasının önünü açan ilke kararlarlarına ilişkin 21 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
21.02.2019

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (46): "Tarımdaki çöküş, imalat sanayiini de tahrip ediyor" 21 Şubat 2019 tarihinde yayımlandı.

Oda Haberleri
20.02.2019

TMMOB Mimarlar Odası ülkemize özgü bir mimarlık politikasının oluşturulmasına yönelik yürütülen değerlendirme ve çalışmaları içeren "Türkiye Mimarlık Politikası"nı 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaştı.

Oda Haberleri
19.02.2019

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Muğla Milas‘ta bir feldspat ocağında meydana gelen iş kazasında 3 maden emekçisinin hayatını kaybetmesine ilişkin 19 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
19.02.2019

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Çaldağı projesinde kullanılmak istenen 18 milyon ton Sülfürik Asitin telafisi imkansız zararlar ortaya çıkaracağına dikkat çekerek 19 Şubat 2019 tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
19.02.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) üyesi olduğu FEANI (European Federation of National Engineering Associations - Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) tarafından verilen Eur-Ing (Avrupa Mühendisliği) Belgesi başvuru kriterlerinde önemli değişikliklere gidildi.

İKK Haberleri
18.02.2019

TMMOB ve TTB Adana Bileşenleri 18 Şubat 2019 tarihinde Adana Tabip Odasında bir araya gelerek TMMOB ve TTB'nin Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan “Ulusal Beslenme Konseyi”ne önce dahil edilip sonra çıkarılmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptılar.

Haberler
18.02.2019

TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı öncesi İl Koordinasyon Kurulları öncülüğünde gerçekleştirilen yerel forumlar 16 Şubat 2019 tarihinde Bursa, İzmir, Kocaeli, Trabzon ve Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

Haberler
18.02.2019

Görevinin gereklerini yerine getirmeyerek, hukuka aykırılığı mahkemelerce karara bağlanan işlemleri yineleyerek kamunun zararına sebep olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında Birliğimizce suç duyurusunda bulunuldu.