İKK Haberleri
24.01.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, bölge sakinlerince talep edilen Kuzey Marmara Otoyolu tünel inşaatı nedeniyle yapılarda oluşan hasarların incelenmesi çalışması sonucu İMO İstanbul Şubesi ile ortak bir rapor hazırladı.

İKK Haberleri
24.01.2021

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu'nun Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Projesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmenin birinci bölümü yayımlandı.

Oda Haberleri
22.01.2021

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerine ek kazanç, vatandaşa ise yeni yükler getiren Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve Net Kar Marjı Oranı hakkındaki EPDK kararını yargıya taşıyarak 22 Oca 2021 tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
21.01.2021

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya-Kepez’de yer alan Düden Çayı ve Düden Şelale’sine ilişkin 21 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
20.01.2021

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (66): "Devletin kara delikleri de borcu da büyüyor" başlığıyla 20 Ocak 2021 tarihinde yayımlandı.

İKK Haberleri
17.01.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 17 Ocak 2021 tarihinde bir açıklama yaparak İş Güvenliği uzmanları ve OSB çalışanlarının da öncelikli aşı grubuna dahil edilmeleri gerekliliğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
17.01.2021

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kanal İstanbul ÇED Olumlu Kararı İptal Davası için belirlenen bilirkişilerin tarafsız ve objektif olmadığına dikkat çekerek dilekçe ile itirazda bulundu.

Oda Haberleri
16.01.2021

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ocak 2021 tarih ve 31366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberler
15.01.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 15 Ocak 2021 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, Türkiye'nin karşılaşacağı susuzluk-kuraklık sorunu üzerine yazdı.

İKK Haberleri
15.01.2021

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu TOKİ'nin imar planlarının iptali istemiyle açılan davalarda hukuki süreçler devam etmesine rağmen yapılan ihalenin hukuka uygunluğunu sorgularken 15 Ocak 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.