Yüksek Onur Kurulu

46. Dönem Yüksek Onur Kurulu

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Ali Fahri ÖZTEN

İnşaat Mühendisleri Odası

Züber AKGÖL

Makina Mühendisleri Odası

Battal KILIÇ

Mimarlar Odası

Semih Lütfi TEMİZKAN

Ziraat Mühendisleri Odası

Şihat ŞENGAL