Yüksek Onur Kurulu

44. DÖNEM TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYELERİ

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Elektrik Mühendisleri Odası

Yusuf Bozkurt

İnşaat Mühendisleri Odası

Ahmet Göksoy

Makina Mühendisleri Odası

Zeki Arslan

Mimarlar Odası

Erkan Karakaya

Şehir Plancıları Odası

Ümit Nevzat Uğurel