Denetleme Kurulu

44. DÖNEM TMMOB DENETLEME KURULU ÜYELERİ

TMMOB DENETLEME KURULU

Elektrik Mühendisleri Odası

Mustafa Asım Rasan

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Asiye Ülkü Karaalioğlu

İnşaat Mühendisleri Odası

Taylan Kalender

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Ayşegül Akıncı Yüksel

Ziraat Mühendisleri Odası

Abdullah Melik