Basın Açıklamaları

Basın Açıklamaları
11.03.2019

Taksim Dayanışması çağrısıyla DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bileşenleri 11 Mart 2019 tarihinde İstanbul Mimarlar Odası’nda bir basın toplantısı düzenleyerek Gezi Direnişi davasına ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaştılar.

Basın Açıklamaları
08.03.2019

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından 8 Mart 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
07.03.2019

Karadeniz’den Marmara Denizine kadar tüm coğrafyayı onarılmaz ve kestirimsiz bir biçimde etkileyecek hasar ve yarılma meydana getirme tehdidi taşıyan İstanbul Kanalı projesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 7 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
07.03.2019

2 Mart 2019 tarihinde toplanan TMMOB Yönetim Kurulu Toplantısında, aşağıdaki açıklamanın TMMOB örgütlülüğü ve kamuoyuyla payaşılması karar altına alınmıştır.

Basın Açıklamaları
06.03.2019

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Barış Akademisyenlerinin yargılanması sürecine ilişkin 6 Mart 2019 tarihinde 12.30'da TTB'de ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Basın Açıklamaları
04.03.2019

İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen "TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü"nde İl Koordinasyon Kurullarının bulunduğu kentlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
23.02.2019

TMMOB 45. Dönem Kadın Çalışma Grubu tarafından 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 3. Kadın Sempozyumu çerçevesinde son günlerde iktidarın kadın düşmanı, muhafazakar politikalarının ve söylemlerinin dozunu artırdığı sürece ilişkin bir basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
15.02.2019

Sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda çalışma yapmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan “Ulusal Beslenme Konseyi”ne önce dahil edilip sonra çıkarılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği, halk sağlığını ilgilendiren bir konu ile ilgili oluşturulan ulusal konseyde konunun muhatabı olan meslek kuruluşlarının temsiliyetinin olmamasına ilişkin 15 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
07.02.2019

6 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'un Kartal İlçesinde bulunan Yeşilyurt Apartmanın çökmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 7 Şubat 2019 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
05.02.2019

Geçtiğimiz yıl kazandığımız davaya rağmen kamuda kiralık usulle mühendis istihdam etmekte ısrar eden Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'ne idare mahkemesi bir kez daha "dur" dedi. Kamuda kadrolu, güvenceli istihdam mücadelemiz kazanımlarla devam ediyor.