44. Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu - 3 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

18.11.2016

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

 

ADI SOYADI

BİRİMİ

Mehmet Besleme

TMMOB

Mehmet Çelik

TMMOB

Adil Güneş Akbaş

BMO

Filiz Ülger

ÇMO

Vasfi Seber

EMO

Nurhak Tatar

FMO

Ö. Yanıt Kaya

HKMO

Pınar Yeşim Limandal

HKMO

Mahir Kaygusuz

İMO

H. Ayla Çelenk

JMO

Melih Güzel

KMO

Talat Karataş

Maden MO

Bedri Tekin

MMO

Vedat Kaplan

Petrol MO

Burak Sevim

Peyzaj MO

Dr. Züleyha Kahraman

ZMO

Belkıs Kaya

ZMO

Eren Şahiner

TMMOB

 

TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 3. toplantısını 18 Kasım 2016 tarihinde TMMOB’de yaptı. Toplantıda;

           

  1. Çalışma Grubu’nun Çalışma Programının oluşturulması için tüm üyelerin önerilerini mail grubuna yazılı olarak göndermesine, gönderilenlerin sekreterlik tarafından düzenlenerek taslak oluşturulmasına,
  2. Bir sonraki toplantıda çalışma grubunun çalışma programının netleştirilerek yönetim kuruluna sunulmasına,
  3. İSİG mühendislerinin mesleki gelişimlerini ilişkin neler yapılabileceği üzerine çalışma grubu üyelerinin çalışma yaparak bir sonraki toplantıya hazırlıklı gelmesine,
  4. Odalardan gelen belgelerin mail grubuna atılmasına,
  5. Enstitü çalışmalarının tahmini fon hesabının Mahir Kaygusuz tarafından yapılarak mail grubuna atılmasına,
  6. Web sayfası için Adil Güneş Akbaş ve Eren Şahiner’in çalışma yapmasına,
  7. TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı Sonuç Bildirgesi’nin mail grubuna atılması ve yerine getirilmesi gereken görevler için çalışma grubu üyelerinin bildirgeyi gözden geçirmesine,
  8. TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporuna ilişkin önerilerin mail grubuna atılarak grup içinde tartışılmasına
  9. Bir sonraki toplantının 9 Aralık saat 19.00’da yapılmasına,

 

karar verilmiştir.