45. Dönem Emekli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 13 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

13

Toplantı Tarihi:

06.11.2019

Toplantı Saati:

16:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Özgür Cemile Göktaş Küçük

TMMOB

Mustafa Öztürk

Elektrik M.O

Kadir Dağhan

Gıda M.O

İsmail Odabaşı

Makina M.O

Nuray Köken

Meteoroloji M.O

Mahinur Şahbaz

Ziraat M.O

 

Emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları çalışma grubu on üçüncü toplantısını 06 Kasım tarihinde TMMOB’de yaptı.

Gündem :

1- Çalıştayın değerlendirilmesi

2- II. Kalkınma Planı (2019 -2023)

3- Çalışma Programının gözden geçirilmesi

 

Toplantı sonucunda;

1- Çalıştayın değerlendirilmesi yapıldı. Kitabının basılması konusunda çalışma yapılmasına karar verildi.

2- II. Kalkınma Planı üzerine görüşüldü ve görüşmelere bir sonraki toplantıda devam edileceği bildirildi. Planda emeklilerden ne kadar bahsedilmiş, neler söylenmiş onlara bakılacak.

3- Çalışma Programında yer alan 4. Maddeye (4- Sağlık, bakım hizmeti politikaları ve uygulamaları konusunda karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin ortak çalışma yapma konusunda TTB ile görüşmek.) ilişkin neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

4- Bir sonraki toplantının 19 Aralık Perşembe günü saat 16.30’da yapılmasına karar verildi.