45. Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

18.10.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Mehmet Çelik

TMMOB

Niyazi Karadeniz

TMMOB

Bülent Onat

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

Adil Akbaş

BMO

Süreyya Çetin Tekin

FMO

İbrahim Oğur

İÇMO

Mustafa Yağmur

JMO

Enis Tolga Eroğlu

KMO

Talat Karataş

Maden MO

Bedri Tekin

MMO

Murat Can Ocaktan

Metalurji ve Malzeme MO

Emre Doğan

PMO

Belkıyse Kaya

ZMO

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu ilk toplantısı 17 Eylül 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı. Toplantıda, dönem içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

  1. Geçen dönemden kalan “Eğitim Müfredatı Çalışması’nı” tamamlamak üzere Murat Can Ocaktan (Metalurji ve Malzeme MO) ve Eren Şahiner’in görev almasına, yapılan çalışmanın mail grubuna atılmasına,
  2. 2 Mart 2019’da Ankara’da “İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı’nın” ve şubat ayı içerisinde gerçekleştirebilen İKK’larda yerel çalıştayların düzenlenmesi için TMMOB Yönetim Kurulu’na öneri götürülmesine,
  3. İş güvenliği uzmanlarının temel özlük haklarını ve çalışma yaşamında karşılaşabilecekleri genel sorunlar ve çözüm yollarını içeren kitapçığın hazırlanması için İbrahim Oğur’un (İçmimarlar O) görev almasına, yapılan ön çalışmanın mail grubuna iletilmesine,
  4. Bir sonraki toplantı tarihinin 15 Kasım 2018 olarak belirlenmesine,

karar verildi.