45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

19.10.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Deniz Kimyon

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

Ezgi Pekşen Soysal

Bilgisayar Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Çağıl Kaderoğlu

Fizik Mühendisleri Odası

Gülten Kolcuoğlu

Gıda Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

S. Melike Öztürk

Jeofizik Mühendisleri Odası

Nuray Köken

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

 

Çalışma grubu ikinci toplantısını19 Ekim 2018 tarihinde TMMOB’de yaptı.

Toplantı sonucunda;

  1. Tutanak ekinde yer alan Kadın Çalışma Grubu Çalışma Program Taslağının iletişim grubuna gönderilerek 25 Ekim Perşembe gününe kadar önerilerin grupta paylaşılması için süre verilmesine, gelen öneriler doğrultusunda son şeklinin verilerek TMMOB  Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına,
  2. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü ile ilgili olarak basın açıklaması taslak metninin Buket Çelik tarafından 26 Ekim 2018 tarihine kadar hazırlanarak iletişim grubuna göndermesine,
  3. Odalara öğrenci üye kamplarında Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri vermeleri konusunda öneride bulunulmasına,
  4. Bir sonraki toplantının 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 18.30 da yapılmasına,

karar verildi.