45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 21 Nolu Toplantı Kararları (Çevrimiçi)

Toplantı No:

21

Toplantı Tarihi:

17.08.2020

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Esen İmren

Tekstil Mühendisler Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

 

Kadın Çalışma Grubu 21. toplantısı online olarak yapılmış olup,

Toplantı sonucunda;

  1. Hazırlanan önergelerin genel kurullara kadar yeniden gözden geçirilmesi ve yeni önerilen önergelerin düzenlenmesine,
  2. KÇG çalışma programı kapsamında yapılan çalışmaların ve sürecin değerlendirilmesini içeren bir rapor hazırlanmasına,
  3. Çalışma Grubumuz ile Oda ve İKK Kadın Komisyonlarının temsilcilerinin katılacağı ortak bir uzaktan toplantının düzenlenmesinin TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunulmasına,
  4. TMMOB yasasında yapılmak istenen değişiklik ile ilgili Çalışma grubu tarafından daha önce hazırlanan videonun güncellenerek yeniden düzenlenmesine,
  5. Bir sonraki toplantının whatsapp üzerinden belirlenmesine karar verilmiştir.