45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 22 Nolu Toplantı Kararları (Çevrimiçi)

Toplantı No:

22

Toplantı Tarihi:

06.11.2020

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

 

Kadın Çalışma Grubu 22. toplantısı online olarak yapılmış olup, toplantıda 30.10.2020 tarihinde İzmir’ de yaşanan deprem ile ilgili Ayşegül AKINCI YÜKSEL tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

Toplantı sonucunda;

  1. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması hazırlamak üzere KÇG Yürütme Kurulu’nun görevlendirilmesine,
  2. Basın metninin 18.11.2020 tarihine kadar KÇG ‘na sunulmasına,
  3. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele günü kapsamında yapılacak eyleme hazırlık çalışması için Çalışma Grubumuz ile Oda ve İKK Kadın Komisyonlarının temsilcilerinin katılacağı ortak bir uzaktan toplantının 11.11.2020 tarihinde düzenlenmesinin TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunulmasına,
  4. Bir sonraki toplantının whatsapp üzerinden belirlenmesine karar verilmiştir