45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 6 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

13.01.2019

Toplantı Saati:

09:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Deniz Kimyon Tuna

TMMOB

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Ezgi Pekşen Soysal

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Vildan Özmen

Çevre Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

H.Ayla Çelenk

Jeoloji Mühendisleri Odası

İmge Tümüklü

Maden Mühendisleri Odası

Nuray Köken

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Ceren İlter

Şehir Plancıları Odası

Esen Leyla İmren

Tekstil Mühendisleri Odası

 

Çalışma grubu altıncı toplantısını 13 Ocak 2019 tarihinde İMO’da yaptı.

Gündem;

  1. 13 Ocak 2019 tarihinde Oda ve İKK temsilcileriyle yapılan toplantının değerlendirilmesi
  2.  23 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olan 3. Kadın Sempozyumu hazırlıkları
  3. Yazman Vildan ÖZMEN’in istifasının değerlendirilmesi
  4. MMŞPO kadın öykülerinin toparlanma süresi
  5. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi

 

Toplantı sonucunda;

  1. Oda ve İKK temsilcileriyle yapılan görüşler değerlendirildi.  Sempozyumun yapılan toplantı sonucu belirlendiği üzere, ‘ekonomik krizin kadın üzerine etkisi’ ve ‘yerel yönetimlerde kadın’ başlıkları altında iki oturum şeklinde yapılmasına, toplantı sonucunda belirlenen birer konuşmacının sempozyum için yeterli olmayacağı yönünde görüşler değerlendirilip,oturumların ikişer konuşmacı  ve moderatörlerden oluşturulmasına  ve konuşmacılarla görüşmelerin Ezgi PEKŞEN SOYSAL ve Buket ÇELİK tarafından yapılmasına,
  2. 6.sı düzenlenecek olan TMMOB Kadın Kurultayı gündem hazırlıkları için İKK’lardan birer temsilciyle 22 Şubat 2019 tarihinde toplantı yapılmasına,
  3. TMMOB KÇG Yürütme Kurulu üyesi Vildan ÖZMEN’nin iş yoğunluğu nedeniyle istifasının uygunluğuna,yerine  Serap DAĞDELEN’nin  yazman üyeliğinin uygunluğuna,
  4. MMŞPO kadın öykülerinin havuzda toplanma süresinin 18 Ocak 2019 tarihine kadar uzatılmasına,
  5. Bir sonraki toplantının 7 Şubat 2019’da yapılmasına karar verilmiştir