45. Dönem Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 9 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

9

Toplantı Tarihi:

26.02.2021

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Baki Remzi Suiçmez

TMMOB

Cihan Dündar

TMMOB

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Gönül Yalçın Geçgil

Bilgisayar M.O

Sedat Gökmenoğlu

Elektrik M.O

Ferda Gençay

Gıda M.O

Mustafa Erdoğan

Harita ve Kad. M.O

Oytun Gökten

İnşaat M.O

Seçkin Gülbudak

Jeoloji M.O

Selim Altun

Maden M.O

Emin Servet Günyel

Meteoroloji M.O

Gamze Parlayan Narin

Peyzaj M.O

Ali İhsan İlhan

Ziraat M.O

 

Kamuda Çalışan Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu’nun dokuzuncu toplantısı 26 Şubat 2021 tarihinde TMMOB’de yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Çalışma Grubu sekreteryası oluşturuldu; Başkan Mustafa Erdoğan, Başkan Gönül Yalçın Geçgil, Yazman olarak Oytun Gökten’in görevlendirilmesine,

2- Yapılacak çalışmalar üzerine genel bir program oluşturulması için değerlendirilmelerde bulunularak hazırlık yapılmasına,

3- Kamuda çalışan MMŞP güncel sayılarını talep etmek üzere TMMOB üzerinden Odalara yazı yazılmasına,

4- Önceki dönemlerde yapılan çalışmalar, açıklamalar ve taleplerin incelenerek bilgi edinilmesine,

5- Önceki dönem amaçlanan rapor çalışmasının devam ettirilmesine,

6- Mail ve iletişim gruplarının güncellenmesine,

7- Bir sonraki toplantının 01 Nisan 2021 Perşembe günü 20.00 da gerçekleştirilmesine,

Karar verilmiştir.