Toplantı Kararları

Toplantı No:

35

Toplantı Tarihi:

06.06.2020

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 542: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu'nun, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmesi sonucu oluşan ara dönemde harcama vb. bütçe gerektiren işlemlerin yerine getirilebilmesi için, TMMOB 45. dönem bütçesinin %50'si oranında uygulanması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 543: Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.04.1979 gün ve A-1610,A-1674 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilmiş olan Saraçoğlu Mahallesi hakkında Ankara I nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.02.2020 tarih ve 7298 sayılı, 05.03.2020 tarih ve 7314 sayılı,12.03.2020 tarih 7329 sayılı, 19.03.2020 tarih ve 7346 sayılı kararları hakkında dava açılması konusunda TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 544: Covid-19 salgını nedeniyle, 20.03.2020 tarih ve 509 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden Birliğimiz çalışanlarının 01.04.2020 tarihi itibariyle başladıkları Kısmi Çalışma düzeninin 01.07.2020 tarihi itibariyle normal mesai düzenine döneceğinden, daha önce İŞKUR’a başvurulan Kısa Çalışma ödeneğinin bitirilmesinin bildirilmesine,

KARAR NO 545: TMMOB Akkuyu Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu isminin TMMOB Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu olarak değiştirilmesine, komisyona ayrıca Sinop'ta yapılması planlanan Nükleer Güç Santrali projesi ile iligli çalışma yapmak üzere görev verilmesine,

KARAR NO 546: Kalite ve Çevre Kurulu’nda Birliğimizi Mehmet Besleme’nin temsil etmesine,

KARAR NO 547: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Bilgisayar Mühendisi Mehriniso KAMALOVA, Bilgisayar Mühendisi Gkamze Chalil TOPMPALOGLOU, Mimar Talal ALSHAAR, İnşaat Mühendisi Shamil NURI, Makina Mühendisi Amet RETZEP

KARAR NO 548: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU(katılmadı), Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ(katılmadı), Can DURGU(katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE(katılmadı), Murat FIRAT(katılmadı), Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL(katılmadı), İsmet ASLAN(katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN(katılmadı), Deniz KİMYON TUNA (katılmadı), Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ