Toplantı Kararları

Toplantı No:

37

Toplantı Tarihi:

17.07.2020

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 559: TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Teoman Öztürk’ün aramızdan ayrılışının yıldönümü olan 11 Temmuz 2020 tarihinde gazete ilanı verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 560: 26.06.2020 tarihinde askıya çıkan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine karşı hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 561: 02.07.2020 tarihinde askıya çıkan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine karşı hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 562: 02.07.2020 tarihinde askıya çıkan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 2. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine karşı hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 563: 02.07.2020 tarihinde askıya çıkan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine karşı hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 564: Bursa ili, Yenişehir ilçesi, Kirazlıyayla Mahallesi/Köyü sınırları içinde (H23-A4 pafta 200610145 numaralı IV.Grup Ruhsatlı alanda) maden ve maden zenginleştirme tesisi ile atık barajı için verilen ÇED Olumlu Kararının iptaline yönelik Bursa 1. İdare Mahkemesi’ nin 2020/143 E sayılı davasına müdahil olunması konusunda TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 565: DSİ ile Meyra Mühendislik Proje ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş. arasında  imzalanan İznik Gölünden Endüstri Suyu Verilmesi Hakkında Protokolün iptali için dava açılması konusunda TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 566: Orman Genel Müdürlüğünün 20.10.2018 tarih ve 172 sayılı oluru ile 19.927,58 metrekarelik ormanlık alanda 29.10.2018 ile 05.04.2023 tarihleri arasında Maden Tesisi (Zenginleştirme tesisi) ve Maden Alt Yapı Tesisi (Stok Alanı) için verilen izin ile Orman Genel Müdürlüğü’ nün 11.02.2020 tarih ve 306330 sayılı oluru ile 34.795,07 metrekarelik ormanlık alanda 11.02.2020 ile 05.04.2023 tarihleri arasında Maden Tesisi (914,90 metrekare yol ve 33.880,16 metrekarelik Atık Barajı) için verilen izine karşı iptal davası açması konusunda TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 567: Türk Loydu Vakfı Genel Kuruluna Birliğimizi temsilen Feramuz Aşkın’ın katılmasına,

KARAR NO 568: 2020 – 2021 öğretim yılı içinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde konaklayacak öğrenciler için kahvaltı dahil katkı payının aylık 850 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 569: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde konaklayacak üyelerimiz için katkı payının günlük kişi 80 TL, günlük oda 100 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 570: TMMOB  Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi bakım, onarım ve tadilat işlerini gerçekleştirmek ve gerekli harcamaları yapma konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 571: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Altın Çekiç Jeoloji Bilim, Araştırma/Makale ve Hizmet Ödülleri Yönetmeliğinin hukuk müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda yayımlanması için Resmi Gazete’ye gönderilmesine,

KARAR NO 572: Rize İli, Merkez İlçesi, 39 Ada, 1 Parselde yer alan TMMOB'ye ait Hizmet Binasının bulunduğu alanın riskli alan ilan edilmesi nedeniyle yenilenmesi sürecinde; TOKİ ile yenilenme kapsamındaki yapının yer alacağı alanın özellikleri, yapım şartları, yeni yerden hak talebi ve kira yardımı gibi konularda görüşmelerde bulunmak hususunda TMMOB Rize İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine, (Deniz Kimyon Tuna'nın karşı oyu ile)

KARAR NO 573: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerimizin TMMOB gözlemcisi olarak atanmalarına,

 

ODA                                                              GÖZLEMCİ                           TARİH

Bilgisayar Mühendisleri Odası                       Ufuk Ataç                               15 Ağustos 2020

Makina Mühendisleri Odası                           Selçuk Uluata                         22 Ağustos 2020

Elektrik Mühendisleri Odası                          Birkan Sarıfakıoğlu                22 Ağustos 2020

Gıda Mühendisleri Odası                               Baki Remzi Suiçmez             22 Ağustos 2020

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası        Niyazi Karadeniz                    28-29 Ağustos 2020

KARAR NO 574: FEANİ EUR-İNG başvurularının kabulüne,

İnşaat Mühendisi Yunus Emre Çuhadar, Bilgisayar Mühendisi Hakan Özkaya

KARAR NO 575: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

KKTC uyruklu Elektrik ve Haberleşme Mühendisi Burak BARDAK, Benin uyruklu İnşaat Mühendisi Souhaimou YOUSSOUFOU,

KARAR NO 576: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 7 Ağustos 2020 Cuma günü saat 18.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ(katılmadı), M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ(katılmadı), Ekrem POYRAZ(katılmadı), Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE(katılmadı), Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(katılmadı), Mehmet ÇELİK(katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ