Toplantı Kararları

Toplantı No:

44

Toplantı Tarihi:

03.12.2020

Toplantı Saati:

11:15

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 638: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2021 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 5750 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına,

KARAR NO 639: Bursa Tabip Odası'nın 24 Kasım 2020 tarihli; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 4 Kasım 2020 tarihinde Olay Gazetesi internet sitesinde yayımlanan söyleşide beyan ettiği sözlerine ilişkin kınama yazısının İnşaat Mühendisleri Odası'na gereğinin yapılması konusunda iletilmesine,

KARAR NO 640: TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aziz AVUKATOĞLU’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 641: TMMOB Burdur İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına, Odalardan Koordinasyon Kurulu‘na katılacak asıl ve yedek temsilcilerin istenmesine,

KARAR NO 642: TMMOB Çalışma Programında yer alan ve TMMOB Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek etkinliklerin hazırlık çalışmaları konusunda Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 643: TMMOB Sanayi Kongresi’nin sekreterya görevinin Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 644: TMMOB Enerji Sempozyumu’nun sekreterya görevinin Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 645: TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin sekreterya görevinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 646: Genetik ve Biyomühendislik bölümünden mezun olanların Kimya Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına ve kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,

KARAR NO 647: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Sudan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Atiol Raphael DARIO BEATO, Hindistan uyruklu Mekatronik Mühendisi Piyush KUMAR, Azerbaycan uyruklu Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi Vusal ORUJOV, Kırgızistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi İskender SATYBALDYEV,

KARAR NO 648: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 26 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE(Katılmadı), Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN  , Baki Remzi SUİÇMEZ