Toplantı Kararları

Toplantı No:

48

Toplantı Tarihi:

28.02.2021

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 732: 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü'nde, merkezi düzeyde ve İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile basın açıklamaları gerçekleştirilmesine, 3-4-5 Mart 2021 tarihlerinde TMMOB çevrimiçi etkinlikleri düzenlenmesine,

KARAR NO 733: Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulunda Birliğimizi Ekrem Poyraz’ın temsil etmesine,

KARAR NO 734: TMMOB adına Sekreteryası Makina Mühendisleri Odası'nca yürütülecek TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

 

KARAR NO 734: TMMOB adına Sekreteryası Makina Mühendisleri Odası'nca yürütülecek TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

TMMOB SANAYİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

Emin KORAMAZ

TMMOB

Recep ÖZMETİN

TMMOB

Murat FIRAT

TMMOB

Tevfik PEKER

TMMOB

Hüseyin ATICI

TMMOB

Mehmet Rıfat GÖKSU

Çevre M.O.

Çiğde GÜNDOĞAN TÜRKER

Elektrik M.O.

S.Çetin TEKİN

Fizik M.O.

Veysi BAŞHAN

Gemi Makinaları İşl.M.O.

Yaşar ÜZÜMCÜ

Gıda M.O.

Ufuk AYDIN

Harita ve Kadastro M.O.

Naci YALÇIN

İçmimarlar O.

Jale ALEL

İnşaat M.O.

Mehmet Tarık CEYHAN

Jeofizik M.O.

Faruk İLGÜN

Jeoloji M.O.

Ali UĞURLU

Kimya M.O.

Nadir AVŞAROĞLU

Maden M.O.

Murat Can OCAKTAN

Metalurji ve Malzeme M.O.

Fırat ÇUKURÇAYIR

Meteoroloji M.O.

Cüneyt ZEYTİNCİ

Mimarlar O.

Mesut GÜLER

Orman M.O.

Funda Baş BÜTÜNER

Peyzaj M.O.

Fatma BALABAN BULUT

Şehir Plancıları O.

Güngör DURUR

Tekstil M.O

Murat ASLAN

Ziraat M.O.

Yunus YENER

Makina M.O.

A.Selçuk SOYLU

Makina M.O.

Elif ÖZTÜRK

Makina M.O.

Bedri TEKİN

Makina M.O.

Harun ERPOLAT

Makina M.O.

Arife KURTOĞLU

Makina M.O.

Özgür DEMİRTAŞ

Makina M.O.

Selim ULUKAN

Makina M.O.

Egemen CEYLAN

Makina M.O.

Zafer ÖZTÜRK

Makina M.O.

Nazan IRMAK

Makina M.O.

Deniz Alp YILMAZ

Makina M.O.

Erhan İĞNELİ

Makina M.O.

Melih Mehmet Hakkı YILMAZ

Makina M.O.

Ümit Galip UNCU

Makina M.O.

Mehmet Serdar ULU

Makina M.O.

Onur AKÇA

Makina M.O.

Fikri DÜŞÜNCELİ

Makina M.O.

Mehmet SARICA

Makina M.O.

Mehmet Emin TÜMÜR

Makina M.O.

Aziz AVUKATOĞLU

Makina M.O.

Atila TOMSUK

Makina M.O.

Aykut KOCALAR

Makina M.O.

Ali Haydar KARAÇAM

Makina M.O.

Melih YALÇIN

Makina M.O.

Ziya Murat ÖZTÜRK

Makina M.O.

Murat KÜREKÇİ

Makina M.O.

Nurettin YILDIRAN

Makina M.O.

İbrahim YÜCESOY

Makina M.O.

Kadir GÜRKAN

Makina M.O.

Fulya BANKOĞLU

Makina M.O.

Birhan ŞAHİN

Makina M.O.

 

KARAR NO 735: TMMOB Salda Gölü Raporu doğrultusunda, Salda Gölü'nün Unesco Dünya Doğal Mirası listesine alınması için kamuoyu oluşturulması ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 736: Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve uygulamaları konulu, TMMOB ve Oda avukatları ile TMMOB ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve görevli kişilerin katılımı ile seminer düzenlenmesi konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 737: TMMOB Urfa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Urfa İl Temsilcisi Mehmet Kaya’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Urfa Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 738: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 739: Birliğin ihtiyacı olan 1 (bir) adet bilgisayar alınması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 740: Birliğin kullanmakta olduğu antivirüs yazılımının süresinin uzatılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 741: TMMOB Büyük Menderes Havzasında Jeotermal Enerji Santralları Gerçeği ve Aydın İlinde Kurulu JES'lerin Çevresel Etkileri Raporundan 1500 (bin beş yüz) adet basılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 742: TMMOB Yapı Denetimi Sempozyumu kitabından 1500 (bin beş yüz) adet basılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 743: Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi işletme sözleşmesi bedelinin düşürülmesi konulu ek protokol yapılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 744: Odalarda kullanılan oda otomasyonu uygulama yazılımları ve diğer bilişim sistemi bileşenleri kapsamında yaşanan sorunların tespitine, sorunların çözümüne, bilişim altyapısının ve bileşenlerinin ortaklaştırılmasına yönelik bir çerçevenin ve yol haritasının oluşturulabilmesi için ilgili Oda temsilcilerinin katılımıyla Oda Bilişim Uygulamaları Çalışma Grubunun kurulmasına, çalışma grubundan TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Selçuk Uluata, Birkan Sarıfakıoğlu ve Cem Nuri Aldaş’ın sorumlu olmasına

KARAR NO 745: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Makina Mühendisi Durmuş Kerimoğlu, Mekatronik Mühendisi Güven Bahadır Torun, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Umut Çetin,

KARAR NO 746: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Kosova uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Fiona POLLOSHKA, Tacikistan uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Adhamzhon SHUKUROV, Fransa uyruklu Elektronik Mühendisi Jeremy AGHAEI MAZAHAREI, Filistin uyruklu Makina Mühendisi Adel İbrahim Taha ALSHARKAWI, Suriye uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Abdulatief CHALABI, Yunanistan uyruklu İnşaat Mühendisi İsmet OMER.

KARAR NO 747: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 20 Mart 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN  , Baki Remzi SUİÇMEZ