Toplantı Kararları

Toplantı No:

51

Toplantı Tarihi:

02.05.2021

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 776: 20 Mart 2021 tarih ve 749 Nolu Yönetim Kurulu kararında yer alan TMMOB 46. Olağan Genel Kurul tarihinin, liste askı tarihinin 26 Nisan 2021 tarihli tam kapanma tedbirleri konulu İçişleri Bakanlığı genelgesinde duyurulan sokağa çıkma kısıtlaması olan günlere denk gelmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesine,

KARAR NO 777: TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulunun, Muğla İli, Bodrum İlçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi, 219 Ada, 10-11 Parseller için Muğla Valiliği tarafından 20.01.2021 tarihinde, 22.01.2016 tarih ve 1 numaralı ilk yapı ruhsatının yenilenmesi işlemine dava açmak için yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 778: TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulunun, 5 Nisan 2021 tarih 3778 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Datça Kargı Koyu ile ilgili yapılması planlanan düzenlemelere dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 779: TMMOB Enerji Sempozyumunun 9-10-11 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 780: 19 Mart 2021 tarih 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe dava açılmasına,

KARAR NO 781: 19 Mart 2021 tarih 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe dava açılmasına,

KARAR NO 782: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 783: TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın; Oda hizmetlerinde kullanılmak üzere, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1163 Ada, 4 Parsel, Kasap Sokak, No: 6/13 adresinde kayıtlı taşınmazın TMMOB Şehir Plancıları Odası adına satın alınması ve tapu işlemleri konusunda TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter (TC Kimlik No:….), Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Ayhan Erdoğan (TC Kimlik No:….) ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Pınar Giritlioğlu’nun (TC Kimlik No:…) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 784: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Mimar Arezoo KHANI, Türkmenistan uyruklu Mimar Ogulnabat JUMAYEVA, İran uyruklu Mimar Darioush BASHIRI HAMIDABAD, Tacikistan uyruklu Bilgisayar Bilimi ve Mühendisi Farukhzhon BAROTOV, Ürdün uyruklu İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Ebaa ISAM MAHMOUD AYYAD, Nijerya uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Adamu ABDULLAHI,

KARAR NO 785: TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulunun, Muğla İli, Datça İlçesi, Datça Mahallesi, 213 Ada, 1 Parsele ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 29.04.2021 tarihinde askıya çıkarılan 1/100000 ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliklerine dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 786: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA (Katılmadı), Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ