Toplantı Kararları

Toplantı No:

4

Toplantı Tarihi:

11.08.2018

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 83: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu’nun, Adil Güneş Akbaş (Bilgisayar M.O.), Filiz Ülger (Çevre M.O.), Asuman Gülay Yıldırım (Elektrik M.O.), Çetin Tekin (Fizik M.O.), Fatih Yılmaz, (Gemi MO), Özgür Yanıt Kaya (Harita ve Kad. M.O.), İbrahim Oğur (İçmim. O), Haydar Mesut Arslan (İnşaat M.O.), Bahadır Ekizer (Jeofizik M.O.), Mustafa Yağmur (Jeoloji M.O.), Enis Tolga Eroğlu (Kimya M.O.), Talat Karataş (Maden MO), Bedri Tekin  (Makina M.O.), Serkan Kulaksız (Meteoroloji M.O.), Hazeli Akgöl (Mimarlar O), İstikbal Gündoğdu (Tekstil M.O.), Züleyha Kahraman’dan (Ziraat M.O.) oluşmasına, Çalışma Grubundan Bülent Onat, Mehmet Besleme, Mehmet Çelik ve Niyazi Karadeniz'in sorumlu olmasına,

KARAR NO 84: Gıda Politikaları Çalışma Grubu’nun Osman Özgün (Kimya M.O.), Murat Aslan’dan (Ziraat M.O.) oluşmasına, Çalışma Grubundan Baki Remzi Suiçmez, Mehmet Besleme, Yaşar Üzümcü'nün sorumlu olmasına

KARAR NO 85: LPG Çalışma Grubu’nun Işıl Arslan (Çevre M.O.), İbrahim Saral (Elektrik M.O.), Gökhan Taşkıran (Fizik M.O.), Fatih Yılmaz (Gemi MO), Onur Sevencan (Harita ve Kad. M.O.), Serap Dedeoğlu (İnşaat M.O.), Melisa Kaya (Jeoloji M.O.), Niyazi Özgür (Kimya M.O.), Mehmet Coşkun Doğanay (Maden MO), Tahsin Akbaba (Makina M.O.) Çalışma Grubundan Mehmet Besleme ve Mehmet Çelik’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 86: Bilirkişilik Çalışma Grubu'nun Mutlu Payaslıoğlu (Bilgisayar M.O.), Metin Sağdıçoğlu (Elektrik M.O.), Zeyneti Bayri Ünal (Çevre M.O.), Şinasi Altınkaya (Fizik M.O.), Fatih Yılmaz (Gemi M.O.), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kad. M.O.), Hanze Gürkaş (İçmim. O),  Mustafa Sözer (İnşaat M.O.), Şenay Güneş (Jeofizik M.O.), Buket Yarabaş Ecemiş (Jeoloji M.O.), Ayfer Güçlü Aras (Kimya M.O.), Osman Tüzün (Kimya M.O.), Muharrem  Toralıoğlu (Maden MO), Harun Erpolat (Makina M.O.), Hüseyin Kaya (Makina M.O.), Ali Deniz (Meteoroloji M.O.), Leman Ardoğan (Mimarlar O.), Şelale Balambar (Şehir Pl. O.), Mehtap Ercan Bilgin’den (Ziraat M.O.)  oluşmasına, Çalışma Grubundan Ayşegül Oruçkaptan ve Niyazi Karadeniz’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 87: Kadın Çalışma Grubu'nun Ezgi Pekşen Soysal (Bilgisayar M.O.), Vildan Özmen (Çevre M.O.), Meliha Işık Gürbulak (Elektrik M.O.), Çağıl Kaderoğlu (Fizik M.O.), Serap Dağdelen (Harita ve Kad. M.O.), Ş. Sıla Özdemir (İçmim. O.), Buket Çelik (İnşaat M.O.), Şenay Güneş (Jeofizik M.O.), H. Ayla Çelenk (Jeoloji M.O.), Demet Evyapan (Kimya M.O.), Pelin Kertmen (Maden MO), Nuray Köken (Meteoroloji M.O.), Leman Ardoğan (Mimarlar O.) Ceren İlter (Şehir Pl. O.), Esen Leyla İmren (Tekstil M.O.), Satıgül Kaya’dan (Ziraat M.O.) oluşmasına, Çalışma Grubundan Ayşegül Oruçkaptan, Ayşegül Akıncı Yüksel ve Deniz Kimyon’un sorumlu olmasına,                            

KARAR NO 88: Yapı Denetimi Çalışma Grubu’nun Mustafa Kemal Özkazanç (Bilgisayar M.O.), Şahin Yılmaz (Elektrik M.O.), Yusuf Bahri Ceylan (Harita ve Kad. M.O.), Kasım Söner (içmim. O), Leyla Tan (İnşaat M.O.), Deniz Yıldırım (Jeofizik M.O.), M. Emre Kıbrıs (Jeoloji M.O.), Ömer İçemer (Kimya M.O.), Turhan Demirbaş (Maden MO), Sadettin Özkalender (Makina M.O.), Mehmet Asım Güzel (Mimarlar O.) Muhammet Temel’den (Ziraat M.O.), oluşmasına, Çalışma Grubundan Selçuk Uluata, Ufuk Ataç ve Tores Dinçöz’ün sorumlu olmasına,

KARAR NO 89: Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu'nun Elif Şengüleş Çelebi (Bilgisayar M.O.),  Betul Taşar (Elektrik M.O.), Hüseyin Gençer (Fizik M.O.), Hasan Demirtaş (Harita ve Kad. M.O.), Altan Deniz (İçmim. O.), Hüseyin Kuzu (İnşaat M.O.), Ayla Kızıltuğ (Jeoloji M.O.), Ali Nar (Kimya M.O.), Can Aydemir Sezer (Maden MO), Haydar Şahin (Makina M.O.), Serhat Altuner (Mimarlar O.), Demet Gürbüzler (Şehir PL. O.), Ali İhsan İlhan’dan (Ziraat M.O.) oluşmasına, Çalışma Grubundan Baki Remzi Suiçmez, Asiye Ülkü Karaalioğlu ve Niyazi Karadeniz’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 90: Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’nun Oktay Dursun (Bilgisayar M.O.), Tugay Nar (Elektrik M.O.), Mert Özdağ (Harita ve Kad. M.O.), Ertuğrul Çağrı Korkmaz (İçmim. O.), Sabri İnce (İnşaat M.O.),  Z. Onur Geçgil (Jeoloji M.O.), Özge Özkılınç (Kimya M.O.),  Mehmet Makar (Maden MO), Bedri Tekin (Makina M.O.), Aslı Koşay Işıklar (Tekstil M.O.), Mehtap Ercan Bilgen’den (Ziraat M.O.), oluşmasına, Çalışma Grubundan Baki Remzi Suiçmez, Deniz Kimyon ve Mehmet Besleme'nin sorumlu olmasına,

KARAR NO 91: Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’nun Saadet Nuruilah Güleç (Elektrik M.O.), İbrahim Kayhan (Fizik M.O.), Nur Pınar Köstepen (İçmim. O.), Bahattin Sarı (İnşaat M.O.), Ayhan Kösebalan (Jeoloji M.O.), Yılmaz Değerli (Kimya M.O.), İsmail Odabaşı (Makina M.O.), Nuray Köken (Meteoroloji M.O.), Mahinur Şahbaz Karabulut’tan (Ziraat M.O.), oluşmasına, Çalışma Grubundan Ekrem Poyraz’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 92: Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu’nun Ercan Dursun (Elektrik M.O.), Ferhat Eröz (İçmim. O.), Halim Karan (İnşaat M.O.), Rıza Soypak (Jeoloji M.O.), Elif Öztürk (Makina M.O.), Osman Tutal’dan (Mimarlar O.) oluşmasına, Çalışma Grubundan Ayşegül Oruçkaptan’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 93:  Mesleki Denetim Çalışma Grubu’nun Birkan Sarıfakoğlu (Bilgisayar M.O.), İlkim Yiğit (Çevre M.O.), Kübülay Özbek (Elektrik M.O.), Hasan Can Karakuş (Fizik M.O.), Okan Özege (Harita ve Kad. M.O.), Ömer Sencar (İçmim. O.), İsmail Selçuk Yılmaz (İnşaat M.O.), M. Emre Kıbrıs (Jeoloji M.O.), Şahin Biçer (Kimya M.O.),Harun Erpolat (Makina M.O.), Songül Üzgün (Mimarlar O.), İlker Onur Özdemir (Şehir Pl. O.), Ü. Halis Erdoğan (Tekstil M.O.), Ali Şenay (Ziraat M.O.), oluşmasına, Çalışma Grubundan Selçuk Uluata, Birkan Sarıfakıoğlu, Ufuk Ataç ve Tores Dinçöz’ün sorumlu olmasına,                                                                          

KARAR NO 94: Mevzuat İzleme Komisyonu’nun Uğur Kocaer (Bilgisayar M.O.), Neşe Çehreli (Çevre M.O.), Gazi İpek (Elektrik M.O.), Abdullah Zararsız (Fizik M.O.), Mustafa Erdoğan (Harita ve Kad. M.O.), İbrahim Oğur (İçmim. O.),  Serap Dedeoğlu (İnşaat M.O.), Dündar Çağlan (Jeoloji M.O.), Emin Demir (Kimya M.O. ), İlker Ertem (Maden MO),  Yunus Yener (Makina M.O.), Hulusi Adıgüzel (Mimarlar O.), Hamdi Arpa’dan (Ziraat M.O.) oluşmasına, Çalışma Grubundan Baki Remzi Suiçmez ve Mehmet Çelik’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 95: KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu’nun Melda Yaman Öztürk (Elektrik M.O.), Çağıl Kaderoğlu (Fizik M.O.), Mustafa Erdoğan (Harita ve Kad. M.O.),   Ali Rıza Yücel (İnşaat M.O.), Dündar Çağlan (Jeoloji M.O.), M.Erşat Akyazılı (Maden MO), Mehmet Sarıca (Makina M.O.), Selma Aslan (Mimarlar O.), Bülent Torunbalcı’dan (Ziraat M.O.), oluşmasına, Çalışma Grubundan Deniz Kimyon’un sorumlu olmasına,

KARAR NO 96: Oda Aidat Uygulamaları Komisyonu’nun Cem Nuri Aldaş (Bilgisayar M.O.), Yılmaz Şengül (Çevre M.O.), Sibel Türkeş Yılmaz (Fizik M.O.), Şakir Aydoğan (Elektrik M.O.), Salih Bilal (Gemi Mak. İşl. M.O.), Yeliz Karaaslan (Harita ve Kad. M.O.), Bedri Tekin (Makina M.O.), Naci Yalçın (İçmim. O.),  Bülent Erkul (İnşaat M.O.), D. Malik Bakır (Jeoloji M.O.), Korman Obuz (Kimya M.O.), Veyis Sır (Maden MO),  Ali Hakkan (Mimaralar O.), Ayhan Erdoğan (Şehir Pl. O.),Erkan Döner (Tekstil M.O.), Hamdi Arpa’dan (Ziraat M.O.), oluşmasına, Çalışma Grubundan A. Ülkü Karaalioğlu ve Birkan Sarıfakıoğlu’nun sorumlu olmasına

KARAR NO 97: Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Gurubu’nun Naciye Çakır (Bilgisayar M.O.), Mustafa Nazlı (Çevre M.O.), Alkan Alkaya (Elektrik M.O.), Abdullah Zararsız (Fizik M.O.), Dr. Görkem Kökkülünk (Gemi Mak. İşl. M.O.), Dr. Taylan Öcalan (Harita ve Kad. M.O.), Macit Öncel (İnşaat M.O.), Ali Burak Yener (Jeoloji M.O.), Sıdıka Yasemin Baydar (Kimya M.O.), Nadir Avşaroğlu (Maden MO), Müfit Gülgeç (Makina M.O.), Sibel Baş (Mimarlar O.),  Ü. Halis Erdoğan (Tekstil M.O.), Cem Özkan (Ziraat M.O.),Gökhan Söylemezoğlu’ndan (Ziraat M.O.) oluşmasına, Çalışma Grubundan Baki Remzi Suiçmez ve Selçuk Uluata’nın sorumlu olmasına,

KARAR NO 98: Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu’nun İsmail Güngör (çe Erdal Apaçık (Elektrik M.O.), Çağıl Kaderoğlu (Fizik M.O.),Murat Acar (Fizik M.O.), Metin Kulein (Harita ve Kad. M.O.),   Cemal Akça (İnşaat M.O.), Ali Yılmaz (Jeoloji M.O.), Zühal Yazıcı (Kimya M.O.), Selim Altun (Maden MO), Harun Erpolat (Makina M.O.), Tezcan Karakuş Candan (Mimarlar O.), Gencay Serter (Şehir Pl. O.), Nevzat Özer’den (Ziraat M.O.), oluşmasına, Çalışma Grubundan Cemalettin Küçük,  Bülent Onat, Yaşar Üzümcü ve Ayşegül Oruçkaptan’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 99: TMMOB Enerji Çalışma Grubu’nun Mustafa Kemal Özkazanç (Bilgisayar M.O.), Zeyneti Bayri Ünal (Çevre M.O.), ,Erdal Apaçık (Elektrik M.O.), Burçin Nekaya (Fizik M.O.), Süleyman Mercan (Harita ve Kad. M.O.), Ahmet Göksoy (İnşaat M.O.),  İfakat Nejla Şaylan (Jeoloji M.O.)Çetin Koçak (Jeofizik M.O.),Şaziye Işın Çavdar (Kimya M.O.), Selami Leloğlu (Maden MO),  Fatma Dilek Öznur (Makina M.O.), Mehmet Ali Dayıoğlu (Ziraat M.O.),Mehtap Ercan Bilgen’dan (Ziraat M.O.) oluşmasına, Çalışma Grubundan Ekrem Poyraz, Ayşegül Akıncı Yüksel, Ufuk Ataç ve Niyazi Karadeniz’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 100: İmar Barışı Hakkında Komisyon’un Kübülay ÖZBEK (Elektrik M.O.), Cengiz Dağdelen (Harita ve Kad. M.O.),Zeki Emin Demir (Jeofizik M.O.),Hesna SOYLU (Jeoloji M.O.), Cem Artantaş (İçmimarlar O.), Dilek Bekiroğlu (İnşaat M.O.),Sadettin Özkalender (Makine M.O.),Ömer Burak Polat (Mimarlar O.), Kübra Cihangir (Şehir Pl. O.), Harun Kılıçoğlu (Peyzaj M.O.), Murat Aslan’dan (Ziraat M.O.) oluşmasına, Çalışma Grubundan Asiye Ülkü Karaalioğlu, Tores Dinçöz, Ayşegül Oruçkaptan,Deniz Kimyon Tuna’nın sorumlu olmasına,

KARAR NO 101:  Kanal İstanbul Raporu Komisyon’unun Mazlum Kaplan (Elektrik M.O.), A. Yaşar Canca (Gemi Mak. İşl. M.O.), Z. Melisa Saud (İçmimarlar O.), Nusret suna (İnşaat M.O.), Dilek Bekiroğlu (İnşaat M.O.), Haluk Eyidoğan (Jeofizik M.O.),Mustafa Aksak  (Jeoloji M.O.), Mehmet MAKAR (Maden M.O.), Mesut Erkan (Maden M.O.), Cafer Yıldız (Makine M.O.), Esin Köymen (Mimarlar O.), Pelin Pınar Giritlioğlu (Şehir Pl. O. ), Hayriye Eşbah Tunçay  (Peyzaj M.O.), Hamdi ARPA (Ziraat M.O.) oluşmasına, Çalışma Grubundan Murat Fırat ve Tores Dinçöz’ün sorumlu olmasına,

KARAR NO 102: Binaların Yangından Korunması Hk Yönetmelik Komisyonu’nun Mustafa Kemal Özkazanç (Bilgisayar M.O.), Mehmet Hayri Kartopu (Elektrik M.O.), Mustafa Güneş (Kimya M.O.), Harun Erpolat (Makine M.O.), Ş. Tolga Gürsoy (İçmimarlar O.), Serap Dedeoğlu (İnşaat M.O.) oluşmasına, Çalışma Grubundan Ufuk Ataç’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 103:  Kamusal Bakış Sempozyumu Düzenleme Kurulu’nun aşağıdaki isimlerden oluşmasına;

 

KAMUSAL BAKIŞ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Funda BAŞARAN

Bilgisayar M.O.

Ümit KOÇ

Bilgisayar M.O.

Zeyneti Bayri ÜNAL

Çevre M.O.

İsmail GÜNGÖR

Çevre M.O.

Ali YİĞİT

Elektrik M.O.

Ebru AKGÜN

Elektrik M.O.

Nusret KAYA

Harita ve Kadastro M.O.

Hesna SOYLU

Jeoloji M.O.

Aytekin ZİHNİ

Jeoloji M.O.

Alaaddin POYRAZ

İçmimarlar O.

Bülent ERKUL

İnşaat M.O.

Baturay Çelik

Kimya M.O.

Erkin Etike

Kimya M.O.

Nadir AVŞAROĞLU

Maden M.O.

A. Selçuk SOYLU

Makine M.O.

A. Oğuz TÜRKYILMAZ

Makine M.O.

Mehmet SOĞANCI

Makine M.O.

Murat ASLAN

Ziraat M.O.

Muhammet TEMEL

Ziraat M.O.

 

KARAR NO 104: 2018- – 2019 Öğretim Yılı içinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde kalacak öğrenciler için katkı payının 650TL/ay olarak belirlenmesine, üyelerimizin konaklamalarında katkı payının günlük yatak için 60TL/Kişi, günlük oda için 80TL/oda olarak belirlenmesine,

KARAR NO 105: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Konferans Salonu kullanım katkı payının 4000 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 106: TMMOB İçmimarlar Odası Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği üzerinde çalışma yapmak üzere İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası temsilcilerinin katılımı ile komisyon kurulmasına,

KARAR NO 107: Birliğin ihtiyacı olan içme suyu arıtma cihazı ve bulaşık makinesi alımı konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

KARAR NO 108: Eskişehir ili Tepebaşı ilçesinde Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Alpu Termik Santrali ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak Olan Rezerv Alanındaki Yeraltı Maden İşletmesi ile Kül Düzenli Depolama Tesisi Projesine İlişkin Verilen ÇED Olumlu Kararının İptali İstemi” ile açılan davanın 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşecek olan keşfine, TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Enerji Çalışma Grubu ve Hukuk Müşavirlerimizin görevlendirilmesine

KARAR NO 109: 44. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu’nun 4 Ağustos 2017 tarih, 19 no’lu toplantısında almış olduğu 226 sayılı kararında geçen “2018 Yılı İkinci Altı Ay Zammı: 30 Haziran 2018 tarihindeki çıplak brüt ücretlere, 01 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı altı aylık (01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018)  (TÜFE+ÜFE)/2 X 1,2 + 30,00 TL oranında artış yapılmasına,” kısmındaki “(TÜFE+ÜFE)/2 X 1,2 + 30,00 TL” ibaresinin “TÜFE oranında %9,17” değiştirilerek uygulanmasına,

KARAR NO 110: 30 Eylül 2018 tarihinde Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde TMMOB Denetleme Kurulu ve Oda Denetleme Kurulları ile TMMOB Yüksek Onur Kurulu ve Oda Onur Kurulları ortak toplantılarının eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 111: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine;

Yunanistan Uyruklu Mimar Mesout Moustafa,

KARAR NO 112: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 7 Eylül 2018 Cuma günü saat 18.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Bülent ONAT, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ (Katılmadı), Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A. Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ (Katılmadı), Cemalettin KÜÇÜK (Katılmadı), Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN (Katılmadı), Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN (Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ