Toplantı Kararları

Toplantı No:

10

Toplantı Tarihi:

22.12.2018

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 244: Çevre Mühendisleri Odası'nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Bülent Onat'ın yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olduğu için Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildirmesi üzerine, TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına ilgili Odanın Yedek Üyesi Zeyneti Bayrı Ünal'ın asıl üye olarak katılması için kendisine çağrıda bulunulmasına,

KARAR NO 245: TMMOB 45. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısının 9 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 246: TMMOB Kamusal Bakış Sempozyumu’nun adının Düzenleme Kurulu’nun önerisi doğrultusunda “TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu” olarak değiştirilmesine,

KARAR NO 247: TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu’nun 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 248:  TMMOB Kadın Sempozyumu'nun 23 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 249:  TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu aracılığı ile Mühendisler ve Mimarlar  Derneği'ne kullanma hakkı devredilen ve lokal olarak kullanılmakta olan mekan ile ilgili sorunların çözümü ve alacakların tahsili konularında her türlü hukuksal girişimde bulunmak ve gerekli görüşmeleri yapmak üzere Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 250:  TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının 8 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 251:  24 Kasım 2018 tarih 224 sayılı Yönetim Kurulu kararın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında;

2019 yılı için; LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanları), LPG Yetkili İşletme ve Teknik Personel “Eğitim” ücretlerinin 115 TL/gün; ilgili “Sertifika” ücretlerinin 100 TL, ilgili "Belge" ücretlerinin 100 TL olarak belirlenmesine, Belge ve Sertifika yenileme ücretlerinin 50 TL olarak belirlenmesine

KARAR NO 252: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Elektrikli Kara Araçları ve Bu Araçların Şarjlarına Dair Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği üzerinde çalışma yapmak üzere Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımı ile komisyon kurulmasına,

KARAR NO 253:  Birliğimize ait sosyal medya hesaplarının profesyonel kullanımına ilişkin gerekli sözleşmenin yapılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

 

KARAR NO 254:  TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu’nun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

 

Ufuk ATAÇ

TMMOB

Ekrem POYRAZ

TMMOB

Mehmet BESLEME

TMMOB

Niyazi KARADENİZ

TMMOB

Cemalettin KÜÇÜK

TMMOB

Ayşegül ORUÇKAPTAN

TMMOB

Zeyneti Bayri ÜNAL

Çevre M.O.

Süleyman MERCAN

Harita ve Kadastro M.O.

Recep VADI

Harita ve Kadastro M.O.

Ayhan ERDOĞAN

Harita ve Kadastro M.O.

Ramazan AKKOÇ

Harita ve Kadastro M.O.

Ahmet GÖKSOY

İnşaat M.O.

Nihat NOYAN

İnşaat M.O.

Çetin KOÇAK

Jeofizik M.O.

Tevfik Fikret TEKİN

Jeoloji M.O.

İfakat Nejla ŞAYLAN

Jeoloji M.O.

Barış BİLMEZ

Jeoloji M.O.

Ali UĞURLU

Kimya M.O.

Şaziye Işın ÇAVDAR

Kimya M.O.

Müzeyyen Nilgin ERCAN

Kimya M.O.

Görkem ÇELİK

KTMMOB - Elektrik M.O.

Ali Murat CELLATOĞLU

KTMMOB - Elektrik M.O.

Zeka FINDIK

KTMMOB - Elektrik M.O.

Fatma Meral KOÇER

Maden M.O.

Deniz AYDIN

Maden M.O.

Şayende YILMAZ

Makina M.O.

Yunus YENER

Makina M.O.

Sait BAHÇE

Makina M.O.

İsmail KÜÇÜK

Meteoroloji M.O.

Semra ARSLAN

Mimarlar M.O.

Gizem KARABAY CAN

Peyzaj M.O.

Fatih TEKİN

Şehir Plancıları O.

Mehmet Ali DAYIOĞLU

Ziraat M.O.

Abdussamed UÇAMAN

Ziraat M.O.

Gazi İPEK

Elektrik M.O.

Mehmet TURGUT

Elektrik M.O.

İbrahim SARAL

Elektrik M.O.

Şakir AYDOĞAN

Elektrik M.O.

Kübülay ÖZBEK

Elektrik M.O.

Evindar AYDIN

Elektrik M.O.

Neval ŞİMŞEK

Elektrik M.O.

Mehmet MAK

Elektrik M.O.

Uğur BİCAN

Elektrik M.O.

Mehmet Ufuk GÜR

Elektrik M.O.

İlhan METİN

Elektrik M.O.

Ömer ADIŞEN

Elektrik M.O.

Turay Volkan AYANOĞLU

Elektrik M.O.

Mehmet ORAK

Elektrik M.O.

Hüsnü Gül TEKİN

Elektrik M.O.

Mehmet CEYLAN

Elektrik M.O.

Alican ÇETİNKAYA

Elektrik M.O.

Cengiz ACAR

Elektrik M.O.

İdris BENEK

Elektrik M.O.

Sema BAYHAN

Elektrik M.O.

Armanc EŞİN

Elektrik M.O.

Bişar TUTUŞ

Elektrik M.O.

Vahdettin YETKİN

Elektrik M.O.

Ufuk BULUT

Elektrik M.O.

Kemal Gökden SÖKMEN

Elektrik M.O.

Bayram ARSLAN

Elektrik M.O.

Murat KAYA

Elektrik M.O.

Ender KELLECİ

Elektrik M.O.

Arif NACAROĞLU

Elektrik M.O.

Nahit ESER

Elektrik M.O.

Memik DEMİR

Elektrik M.O.

Cemil ÜNAL

Elektrik M.O.

Tanay Sıtkı UYAR

Elektrik M.O.

Şebnem SEÇKİN UĞURLU

Elektrik M.O.

Emrullah ÇEVİRME

Elektrik M.O.

Üstün GÜLEÇ

Elektrik M.O.

Umut TEMİZKAN

Elektrik M.O.

Murat KARDAŞ

Elektrik M.O.

Ali Ekber ÖZDEMİR

Elektrik M.O.

Mehmet ÖZDAĞ

Elektrik M.O.

Bülent ÇUHADAROĞLU

Elektrik M.O.

Emre AKYÜZ

Elektrik M.O.

Enver ERKUL

Elektrik M.O.

Erdal APAÇIK

Elektrik M.O.

Erhan KARAÇAY

Elektrik M.O.

Eylem ÖLMEZOĞLU

Elektrik M.O.

Hacı Ali YİĞİT

Elektrik M.O.

Hamza KOÇ

Elektrik M.O.

Hulki ARTUT

Elektrik M.O.

İlhan METİN

Elektrik M.O.

İsa GÜNGÖR

Elektrik M.O.

Mehmet Ali KARANFİL

Elektrik M.O.

Mehmet TANRIKULU

Elektrik M.O.

Metin TELATAR

Elektrik M.O.

Özgür TORAMAN

Elektrik M.O.

Remzi ÇINAR

Elektrik M.O.

Yıldız DURUKAN

Elektrik M.O.

Cansel ASLAN

Elektrik M.O.

Bilal GÜMÜŞ

Elektrik M.O.

Mehmet Siraç ÖZERDEM

Elektrik M.O.

 

KARAR NO 255:  TMMOB Planlama Süreçleri ve Mekansal İlişkiler Sempozyumu Düzenleme Kurulu’nun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

TMMOB PLANLAMA SÜREÇLERİ VE MEKANSAL İLİŞKİLER SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

 

Atacan KALE

TMMOB

Tores DİNÇÖZ

TMMOB

Ayşegül ORUÇKAPTAN

TMMOB

Deniz KİMYON TUNA

TMMOB

Zeyneti BAYRI ÜNAL

Çevre M.O.

Gazi İPEK

Elektrik M.O.

Recep VADİ

Harita ve Kadastro M.O.

Hüseyin KAYA

İnşaat M.O.

Songül ÜZGÜN

Mimarlar O.

Şükran ŞAHİN

Peyzaj M.O.

Ayhan ERDOĞAN

Şehir Plancıları O.

 

KARAR NO 256:  TMMOB Dünya Su Günü Sempozyumu Düzenleme Kurulu'nun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

TMMOB DÜNYA SU GÜNÜ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

 

Baki Remzi SUİÇMEZ

TMMOB

Yaşar ÜZÜMCÜ

TMMOB

Mehmet BESLEME

TMMOB

Gazi İPEK

Elektrik M.O.

Mehmet BİNGÖL

Gıda M.O.

Orhan AKDENİZ

Harita ve Kadastro M.O.

Ahmet GÖKSOY

İnşaat M.O.

Ceylan ÖZKUL

İnşaat M.O.

Harun ERPOLAT

Makina M.O.

Gazi BOYRACI

Jeofizik M.O.

Doç.Dr.Ahmet APAYDIN

Jeoloji M.O.

Dr.Ali UĞURLU

Kimya M.O.

İsmail ODABAŞI

Makina M.O.

Volkan MÜFTÜOĞLU

Peyzaj M.O.

Murat ASLAN

Ziraat M.O.

 

KARAR NO 257:  TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı Düzenleme Kurulu’nun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KURULTAYI DÜZENLEME KURULU

Emin KORAMAZ

TMMOB

Selçuk ULUATA

TMMOB

Tores DİNÇÖZ

TMMOB

M.Birkan SARIFAKIOĞLU

TMMOB

Zeyneti BAYRI ÜNAL

TMMOB

Ufuk ATAÇ

TMMOB

Ekrem POYRAZ

TMMOB

Can DURGU

TMMOB

Hakan GÜNAY

TMMOB

Yaşar ÜZÜMCÜ

TMMOB

A.Ülkü KARAALİOĞLU

TMMOB

Ata Can KALE

TMMOB

Murat FIRAT

TMMOB

Ali Burak YENER

TMMOB

Mehmet BESLEME

TMMOB

Niyazi KARADENİZ

TMMOB

Cemalettin KÜÇÜK

TMMOB

Ayşegül AKINCI YÜKSEL

TMMOB

İsmet ASLAN

TMMOB

Mehmet ÇELİK

TMMOB

Ayşegül ORUÇKAPTAN

TMMOB

Deniz KİMYON TUNA

TMMOB

Emre FİDAN

TMMOB

Baki Remzi SUİÇMEZ

TMMOB

 

KARAR NO 258: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın; Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bey Mahallesi 1051 ada, 130 parselde 773 m2 arsa üzerinde yer alan binanın 25/1000 arsa paylı 2.kat, 12 no.lu bağımsız bölümün satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir DENİZ ve Şube II.Başkanı Sedat GÖKOĞLU'nun müştereken yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 259:  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın; Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Alaybey Mah., 57 pafta, 892 ada, 470 parsel, 2.katta bulunan 125/6400 hisseli eski hizmet binasının satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir DENİZ ve Şube II.Başkanı Sedat GÖKOĞLU'nun müştereken yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 260:   TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilcisi Mehmet ASLAN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 261:  TMMOB Karadeniz Ereğli İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makine Mühendisleri Odası Karadeniz Ereğli İlçe Temsilcisi İsmail DONAT’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makine Mühendisleri Odası Karadeniz Ereğli Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 262:  TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri görevinden istifa eden Şaban Bülbül'ün yerine TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Fulya BANKOĞLU’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 263:  Şube Yönetim Kurulu üyeliği sona eren TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Görkem Acar'ın İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevinin sonlandırılmasına, TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği’nin 3. Maddesi uyarınca Mimarlar Odası’ndan yeni temsilcinin istenmesine,

KARAR NO 264:  Şube Yönetim Kurulu üyeliği sona eren TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Kenan Seçkin'in İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevinin sonlandırılmasına, TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği’nin 3. Maddesi uyarınca Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yeni temsilcinin istenmesine,

KARAR NO 265:  TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu Düzenleme Kurulu'na Dilek BEKİROĞLU (İMO)'nun eklenmesine,

KARAR NO 266: TMMOB Yapı Denetimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu'na Dilek BEKİROĞLU (İMO), Leman ARDOĞAN (Mimarlar O.) ve Erdal KUTLU (Peyzaj M.O.)'nun eklenmesine,

KARAR NO 267: TMMOB Enerji Çalışma Grubu Çalışma Programının uygunluğuna,

KARAR NO 268: TMMOB Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu Çalışma Programının uygunluğuna,

KARAR NO 269: TMMOB Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu Çalışma Programının uygunluğuna,

KARAR NO 270: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nin temizlik, bakım vb. işlerine yönelik olarak Karçal firması ile yapılan sözleşmenin yenilenmesi için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 271: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın; Adana İli, Seyhan İlçesi, 1456 Ada, 145 Parsel'de bulunan, Cemalpaşa Mah., Bahar Cad., Eras Apt., Kat:1, Daire: 4 adresine kayıtlı hizmet binasının satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Emre BÜYÜKÖZER'in müştereken yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 272: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın; Adana İli, Çukurova İlçesi, Mahfesığmaz Mahallesi 7911 ada, 13 parselde, Adnan Kahveci Bulvarı, 79020 Sok., Mermertaş Apt., Kat:1 adresinde bulunan dairenin satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Emre BÜYÜKÖZER'in müştereken yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 273:  Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ghasem ALIABBASİ, Arnavutluk uyruklu Bilgisayar Mühendisi Irma DIBRA, Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Giousouf Akrampa CHASAN, Afganistan uyruklu İnşaat Mühendisi Abdul Mujeeb AHMADOGHLU, Pakistan uyruklu Elektronik Mühendisi Wagas HUSSAIN.

KARAR NO 274: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 12 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da yapılmasına,

 

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU Bülent ONAT(Katılmadı), Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Turan AYÇİÇEK, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı), İsmail KÜÇÜK, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ