Toplantı Kararları

Toplantı No:

21

Toplantı Tarihi:

14.09.2019

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSİ

KARAR NO 408: TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kuruluna, Muğla ili Karabağlar Yaylasında yürütülen sondaj çalışmasına yönelik hukuksal işlem başlatılması için verilen yetkinin uygunluğuna,

KARAR NO 409: TMMOB Denizli İl Koodinasyon Kuruluna, Denizli ili Sarayköy ilçesi Tekke Hamam mevkiinde yapılmak istenen Jeotermal Enerji Santrali projesine yönelik hukuksal işlem başlatılması için yetki verilmesine,

KARAR NO 410: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Raylı Sistemler  Sanayi ve Teknik Komitesine (Ray-Tek) Birliğimizi temsilen Mehmet Zeki ADER’in (Makina MO) katılmasına,

KARAR NO 411: Bitlis İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Jeofizik Mühendisleri Odası Bitlis İl Temsilcisi Hilal ÖZDOĞAN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeofizik Mühendisleri Odası Bitlis İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 412: Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Yönetim Kurulu Başkanı İsmet BİLMEZ’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 413: Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir DENİZ’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 414: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın, mülkiyetinin ½ Hissesinin Oda ait olduğu, Tapuda Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kayhan Mahallesi 1 Pafta, 268 Ada, 1 Parsel'de kayıtlı taşınmazın İnşaat Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet ALBAYRAK, Bursa Şube Sekreter Üyesi Mustafa ER ve Bursa Şube Sayman Üyesi Ayşe Asena DİŞBUDAK'dan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 415: : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Arnavutluk uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Florjen DULE, Kosova uyruklu Mekatronik Mühendisi Ardit OSEKU, Azerbaycan uyruklu Kimya Mühendisi Chinara IBRAHIMOV, Özbekistan uyruklu Bilgisayar Bilimleri Mühendisi Akram ARZIKULOV,

KARAR NO 416: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 4 Ekim 2019 Cuma günü saat 18.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ(Katılmadı), Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR(Katılmadı), Ufuk ATAÇ(Katılmadı), Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ(Katılmadı), A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME(Katılmadı), Niyazi KARADENİZ(Katılmadı), Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN(Katılmadı), Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN(Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ