Toplantı Kararları

Toplantı No:

27

Toplantı Tarihi:

18.01.2020

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 468: 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü'nde İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile kitlesel basın açıklaması, panel vb. etkinlikler gerçekleştirilmesine, İKK’lardan etkinlik programlarının TMMOB’ye iletmelerinin istenmesine, etkinliklerimize katılım için emek ve meslek örgütlerine çağrıda bulunulmasına,

KARAR NO 469: Sinop Nükleer Santral Karşıtı Platformun talebi üzerine, 21 Ocak 2020 tarihinde Sinop'ta gerçekleşecek duruşmaya  katılmak ve dava konusu nükleer santral ÇED halkın katılım toplantısı sürecine ilişkin Birlik görüşlerini aktarmak üzere Baki Remzi Suiçmez ve Cemalettin Küçük'ün görevlendirilmesine,

KARAR NO 470: 26 Aralık 2019 tarih ve 30990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe dava açılmasına,

KARAR NO 471: TMMOB Kadın Çalışma Grubu önerisi doğrultusunda, TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası üyeleri Ceren İlter ve Sıla Özdemir’in toplantılara katılım sağlayamayacaklarını bildirmeleri üzerine, Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası Yönergesinin 6. Maddesi gereği Sekreterya üye sayısının beşe düşürülmesine,,

KARAR NO 472: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyla Tesisi kapı kilit ve anahtar sistemlerinin tamirat ve değişim işlemleri konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

KARAR NO 473: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nin temizlik, bakım vb. işlerine yönelik olarak Karçal firması ile yapılan sözleşmenin yenilenmesi için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 474: Birlik işleri konusunda yapılmış olan web hizmeti vb. süresi dolan sözleşmelerin yenilenmesi için Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 475: TMMOB 2019 Yılı Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 2020 yılı için de geçerli olmasına,

KARAR NO 476: Hacettepe Üniversitesinin; Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği Lisans Progtram için FEANİ Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanında yer alma başvurusunun, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun FEANİ'ye bildirilmesine,

KARAR NO 477: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Azerbaycan uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Narmin IBRAHIMLI, Kosova uyruklu Mekatronik Mühendisi Ceyhun IBOLAR, Kosova uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nida SULEYMAN, Suriye uyruklu Makina Mühendisi Mohamad SHAWAKH, İran uyruklu Makina Mühendisi Mohsen MALEKZADEH,

KARAR NO 478: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 7 Şubat 2020 Cuma günü saat 18.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ(katılmadı), M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Mustafa ÖZTÜRK, Ekrem POYRAZ(katılmadı), Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ(katılmadı), A. Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER(katılmadı), Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK(katılmadı), Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA , Emre FİDAN(katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ