TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU

Etkinlik Tarihi

09.12.2021 - 11.12.2021

Etkinlik Saati

10:00 - 17:00

Etkinlik İli

ANKARA

TMMOB13. ENERJİ SEMPOZYUMU

09-10-11 ARALIK 2021

ANKARA

PROGRAM

09 ARALIK 2021 PERŞEMBE

09.00 - 10.00 KAYIT

10.00 - 12.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

12.00 - 13.00 YEMEK ARASI

13.00 - 15.00 açılışOTURUMu

''Dünya ve TÜRKİYEDE ENERJİ Görünümü''NELER OLUYOR, TÜRKİYE NELER YAPMALI?

Oturum Başkanı: Teoman ALPTÜRK

TMMOB Enerji Çalışma Grubu Başkanı

Konuşmacı: Oğuz TÜRKYILMAZ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı

TMMOB Enerji Çalışma Grubu 2. Başkanı

15.00 - 15.30 ARA

15.30 - 17.30 PANEL

“KÜRESEL VE ULUSAL ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİDE DEMOKRATİKLEŞME''

Panel Yöneticisi: Yunus YENER

TMMOB Makina Mühendisleri Odası YK. Başkanı

“Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Kıskacında Türkiye'nin Enerji Darboğazı”

Necdet PAMİR

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi -21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Üyesi

“Enerji Sektörü Nereye Dönüşüyor?”

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

İktisatçı – Yazar

“Özel Elektrik Üreticilerine Verilen Destekler”

Orhan AYTAÇ

TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi

“Enerji Dönüşümü Sürecinde Dünya’da ve Türkiye’de Fosil Yakıtların Geleceği”    

Dr. Nejat TAMZOK

TMMOB Maden Müh. Odası

 

10 ARALIK 2021 CUMA

10.00 - 12.00 “ENERJİ ÜRETİM TÜRLERİ VE EKOLOJİYE ETKİLERİ

Oturum Başkanı: Mehmet BESLEME

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi

“JES’lerin Tarıma ve Çevreye Etkileri ”

Baki Remzi SUİÇMEZ

TMMOB Ziraat Müh. Odası YK. Başkanı

Küçük HES’ler ve Türkiye Gerçeği”

İsmail KÜÇÜK

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı

“Biyokütle Santrallar”

Mehmet ÖZDAĞ

TMMOB Elektrik Müh. Odası Yönetim Kurulu Üyesi

“Kömür Santralleri ve Çevresel Etkileri”

Tevfik Fikret TEKİN

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

12.00 - 13.00 YEMEK ARASI

13.00- 15.00 “ENERJİ ÜRETİM TÜRLERİ VE EKOLOJİYE ETKİLERİ”

Oturum Başkanı: Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER

TMMOB Elektrik Müh. Odası Yürütme Kurulu Üyesi

“Enerji Verimliliği ve Enerjinin Etkin Kullanımı”

Arif KUNAR

Elektrik Mühendisi

“Işık Kirliliği; Etkileri, Engelleme Yöntemleri ve Kamu Politikaları”

Dr. Bülent ARSLAN

ODTÜ Fizik Bölümü - isikkirliligi.org.

“Tarımsal Üretimde Teknoloji Enerji ve Su Yönetimi ”

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

“Enerji Üretim Sistemlerinin Halk Sağlığı Açısından Etkileri”

Prof. Dr. Kayıhan PALA                                                               

Türk Tabipleri Birliği

15.00 - 15.30 ARA

15.30 - 17.30 “KAMUSALLAŞMA YENİDEN”

Oturum Başkanı: Cengiz GÖLTAŞ

TMMOB Elektrik Müh. Odası 38. , 42. ve 43. Dönem YK Başkanı

“Enerjide Sektöründe Yeniden Kamulaştırma TEİAŞ Özelleştirmesi”

Teoman ALPTÜRK

TMMOB Enerji Çalışma Grubu Başkanı

“Üretim, İletim ve Dağıtımın Özerk “Sistem Mimarisi” ile Yönetimi ”

İsmet TURAN

Enerji Uzmanı

“Enerji Kooperatifleri ”

Faruk TELEMCİOĞLU

GÜNDER Genel Sekreteri

“Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu”

Muammer ARGÜN

Elektrik Mühendisi

 

11 ARALIK 2021CUMARTESİ

10.00 - 12.00 “YEŞİL MUTABAKAT-YEŞİL DÖNÜŞÜM”

Oturum Başkanı: Mücella YAPICI

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi

“Yeşil Dönüşüm ve Türkiye ”

Tanay Sıdkı UYAR

TMMOB EMO Merkez Enerji Komisyonu Başkanı

“İklim Seyri ve Türkiye”

Ahmet Dursun KAHRANMAN

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası YK. Başkanı

“YEŞİL MUTABAKAT ve YEŞİL DÖNÜŞÜME ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Oğuz TÜRKYILMAZ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı

12.00 - 13.00 YEMEK ARASI

13.00-15.00“TÜRKİYE’DE ENERJİ PROJEKSİYONLARI ve ALGI YÖNETİMİ”

Oturum Başkanı: Kemal ULUSALER

TMMOB Elektrik Müh. Odası 39. ve 40. Dönem YK Başkanı

“Varlık Fonu”                                               

Hakan ÖZYILDIZ

Ekonomist – Yazar

“Enerji Yoksulluğu”                

Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU

İktisatçı – Yazar            

“Kurulu Güç Gerçeği, Üretim Tüketim Dengesi Elektrikte Üretim ve Kaynak Planlaması”

Teoman ALPTÜRK

TMMOB Enerji Çalışma Grubu Başkanı

15.00 - 15.30 ARA

15.30 - 17.30 PANEL

NÜKLEERENERJİ POLİTİKALARI ve YIKIMLARI

Panel Yöneticisi: Cemalettin KÜÇÜK

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

“Çernobil’in Gölgesinde Eğitim Kültür ve Turizm Kenti Sinop Gerçeği”

Barış AYHAN

Sinop Belediye Başkanı

“Nükleer Çılgınlık ”

Prof. Dr. Aytuğ ATICI

CHP Mersin Milletvekili

 “Türkiye’ye Nükleer Santral Gerekli Değildir”

Bülent DAMAR

TMMOB Akkuyu Nükleer Santrali İzleme Komitesi Başkanı

Elektrik Mühendisi

“Nükleerin Hukuka Zararları”

Av. Mehmet HORUŞ

Sinop NKP Avukatı