Haberler

Haberler
07.07.2018

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Temmuz 2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberler
07.07.2018

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Temmuz 2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberler
06.07.2018

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kurumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla hizmet alım şartnamesi ile gerçekleştirdiği personel alımı ihalesi, TMMOB’nin açtığı dava sonucunda İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Haberler
06.07.2018

TMMOB 34. Dönem Yürütme Kurulu Üyeliği, TMMOB Komisyon Üyelikleri, KMO Yönetim Kurulu II.Başkanlığı, KMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği, KMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunarak emek, meslek ve demokrasi mücadelesine omuz veren Ayfer Eğilmez'i kaybettik.

Haberler
04.07.2018

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 11.08.2017 tarih ve 126 sayılı “Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esasları” konulu genelgesinin Eğitim Kuruluşları başlıklı 2. bölümünün (2) numaralı fıkrasında yer alan “YÖK tarafından kabul edilen en az doktora ve üzeri akademik unvana sahip” ibaresinin iptali talebiyle açtığımız davada Danıştay ilgili dairesi dava konusu hükmün yürütmesini durdurdu.

Haberler
03.07.2018

Birliğimizin ilerici, devrimci, toplumcu çizgisini en büyük mimarı Teoman Öztürk'ü aramızdan ayrılışının 24. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

Haberler
03.07.2018

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, yapılan görev dağılımının ardından TMMOB'ye ziyarette bulundu.

Haberler
03.07.2018

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, TMMOB Yönetim Kurulu'nun yaptığı görev dağılımının ardından TMMOB'yi ziyaret etti.

Haberler
03.07.2018

Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Yönetim Kurulu'nun yaptığı görev dağılımının ardından TMMOB'yi ziyaret etti. Ziyarette TMMOB ve Odaların yeni dönemdeki mücadelesi hakkında değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Haberler
03.07.2018

Bakanlar Kurulunun 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8513 sayılı kararıyla Sakarya İli Karasu ilçesinde bulunan ve 1. derece doğal sit alanı ilan edilen Acarlar Gölü ve longoz ormanı bölgesinin hemen yanında yer alan alanın  BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye  münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine ilişkin kararının iptali istemiyle açtığımız davanın bilirkişi incelemesi 27 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Keşfe TMMOB Heyeti de katılarak, mahkeme kararlarına aykırı biçimde bölgede sürdürülen hukuksuzlukları yerinde tespit etti.