BATMAN İKK: OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ DİYORUZ!

10.01.2018

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu EMO İl Temsilciliği'nde 10 Ocak 2018 tarihinde OHAL'e ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

BASINA ve KAMUOYUNA

20 Temmuz 2016 tarihinde OHAL ilan edilirken amaç, “anayasal düzenin, milli iradenin, hukuk devletinin, demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerinin korunması” olarak ifade edildi. Oysa AKP iktidarı darbecilerin yapamadığı ne varsa kanun hükmünde kararnameleri kullanarak yaptı. Ortada ne anayasal düzen, ne hukuk devleti, ne demokrasi, ne de temel hak ve hürriyetler kaldı.

OHAL’in “millete değil devlete karşı” ilan edildiği söylendi fakat OHAL ve KHK’lar millete karşı tek adam rejiminin kurulması için kullanıldı. OHAL döneminde; milli iradenin en üst organı olduğu söylenen TBMM etkisizleştirildi, muhalif oldukları için akademisyenler, avukatlar, hekimler, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve diğer kamu çalışanları ihraç edildi, görevlerinden alındı. Basın yayın organları kapatıldı, gazeteciler tutuklandı. OHAL tek sesli bir ülke yaratmak için kullanıldı.

Halkın seçtiği belediye başkanları hukuksuz biçimde görevden alındı, ülke nüfusunun neredeyse yarısı kayyum ve atanmış belediye başkanları tarafından yönetilir hale getirildi, belediye başkanları ve milletvekilleri cezaevlerine atıldı. İşsizlere dağıtılması gereken işsizlik fonu KHK‘lar ile sermayeye aktarıldı. Kamuya ait araziler, taşınmazlar, kaynaklar, şirketler Varlık Fonu adıyla kurulan ve iflas ettiği takdirde tüm ülkenin iflas edeceği bir şirkete aktarıldı. Kamunun elinde olan, halka ait olan varlıklara el konuldu.

Darbe girişimi ile ilişkisi kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden 3000’in üzerinde TMMOB üyesinin de aralarında bulunduğu 130 binin üzerinde kamu emekçisi işinden, geleceğinden edildi. 50’nin üzerinde emekçi bu süreçte intihar etti. Darbe girişimini yapanları besleyip büyütenler, ne istediyse verenler kandırıldığını iddia ederek kendilerini kurtarırken, acı fatura emekçilere kesildi. Hayatı darbelerle, cemaat ve tarikatlarla mücadele içinde geçmiş olan emek ve meslek örgütü üyeleri darbe bahanesi ile işlerinden atıldı. Ceza indirimleri ile kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz teşvik edildi, müftülere nikâh kıyma yetkisi verilerek çocuk gelinler ve çok eşlilik meşrulaştırıldı, kadın ve çocukların yasalarla korunan hakları da ortadan kaldırıldı. OHAL döneminde artan iş cinayetleri “fıtrat”a bağlanarak, sorumluları yargılanamaz hale getirildi. Tek bir kişinin talimatıyla çalışan, açıktan emir alan ve tüm muhalifleri keyfi biçimde tutuklayan mahkemeler on binlerce insanı mağdur etti. Yargı daha fazla bağımlı hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslar arası sermaye temsilcilerine yaptığı bir konuşmada grevleri engellemek için  “allahın bir lütfu” olarak değerlendirdiği 15 Temmuz darbesi sonrasında ilan edilen OHAL’i kullandıklarını açıkça söyledi. 2017 yılı boyunca sayısız grev engellendi, yaklaşık 25bin işçinin hakkı gasp edildi. Sadece işine iade edilmek istediği için açlık grevi yapanlar dahi tutuklandı. Hukuksuz biçimde işlerinden edilenlerin talepleri kabul edilmedi, insanlar ölümün kucağına itildi.

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu olarak “OHAL millete karşı ilan edilmedi” diyenlere soruyoruz;

“millet” dedikleri; bir kişi, ailesi ve onun kadroları mıdır? Millet dedikleri; ihaleyle, rantla, yolsuzlukla, yağmayla, ucuz emek ile beslenen, vergisini dahi ödemeyen bir avuç sermayedar mıdır?

Bu karanlık baskı düzeni “istikrar ve huzur” vaadiyle pazarlanmaya çalışılıyor. Yine soruyoruz;

İstikrar mı var? Huzur mu var? Can güvenliği mi var? İşsizlik mi bitti? Geleceğe umutla mı bakılıyor?

OHAL’in saray rejimine hayır diyenlere, muhaliflere, kadınlara, emekçilere, halklarımıza karşı ilan edildiği ortadadır. Ancak 8 Ocak’ta yapılan 2018 yılının ilk bakanlar kurulu toplantısının  ardından  OHAL’in bir kez daha uzatılacağını söylendi.

Bizler, barış ve huzur içinde, insanca yaşamayı isteyenler olarak OHAL’in son bulmasını istiyoruz.

OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ DİYORUZ!

 

TMMOB BATMAN İL KOORDİNASYON KURULU